Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z klasy III a  rozwijające zainteresowania i zdolności.

Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z klasy III a  rozwijające zainteresowania i zdolności.

Środa lekcja 5

Kółko „Potyczki językowe i matematyczne”.

Plan zajęć:

– promowanie czytelnictwa wśród uczniów,

– rozwijanie sprawności językowych, twórczego myślenia i wyobraźni,

– podniesienie poziomu znajomości ortografii,

– udział w projekcie „Kodowanie ”- nauka przez zabawę,

– nawiązanie współpracy z biblioteką szkolną i publiczną,

– rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów,

– podejmowanie różnorodnych działań matematycznych,

– udział w konkursach czytelniczych, recytatorskich, matematycznych,

– kształtowanie umiejętności pracy w grupie.

Opracowała: Małgorzata Banasiewicz