Samorząd szkolny – gimnazjum

ROK szkolny 2018/2019

Skład Samorządu Szkolnego w gimnazjum:

Aleksandra Kalak –  przewodnicząca

Małgorzata Antczak –  z-ca

Adrian Koczura –  skarbnik

 
opiekunowie Samorządu Szkolnego: Mariola Piotrowska, Monika Miśkiewicz- Żyto, Justyna Basty