Wykaz podręczników – rok szkolny 2018/2019 – gimnazjum

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCY W GIMNAZJUM  rok szkolny 2018/2019 –  klasa III

Przedmiot

Autor

Tytuł

Nr dopuszczenia podręcznika

Wydawnictwo

JĘZYK POLSKI

podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego: W. Bobiński

„Świat w słowach i obrazach”

26/3/2010

Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne

podręcznik do kształcenia językowego: Z. Czarniecka-Rodzik

„Gramatyka i stylistyka”

164/3/2010

Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne

HISTORIA

T. Małkowski,
J. Rześniowiecki

„Podróże w czasie” Gimnazjum.
Podręcznik klasa III

158/3/2011

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

JĘZYK NIEMIECKI

E. Reymont, A. Sibiga,
M. Jezierska-Wiejak

E.Reymont, A. Sibiga,
M. Jezierska-Wiejak

Kompass neu 2. Podręcznik – grupa podstawowa

Kompass neu 3.Podręcznik – grupa zaawansowana

622/2/2012/2015

622/3/2013/2016

Wydawnictwo Szkole PWN

MATEMATYKA

A. Drążek, E. Duvnjak,

E. Kokiernak – Jurkiewicz

„Matematyka wokół nas”. Podręcznik klasa III.

62/3/2010

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

FIZYKA

G. Francuz-Ornat,

T. Kulawik

M. Nowotny – Różańska

„Spotkanie z fizyką” podręcznik część 3

93/3/2010

NOWA ERA

G. Francuz-Ornat,

T. Kulawik

M. Nowotny – Różańska

Spotkania z fizyką” podręcznik część 4

93/4/2011

NOWA ERA

CHEMIA

J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin

„Chemia Nowej Ery” część 3

49/3/2010

NOWA ERA

BIOLOGIA

M. Kłyś, A. Kornaś, M. Ryszkiewicz

„Świat biologii 3” – podręcznik.

92/3/2011

NOWA ERA

GEOGRAFIA

M. Szubert

„Planeta Nowa 3”

7/3/2010

NOWA ERA

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Praca zbiorowa
pod red. A. Pacewicz,

T. Merta

KOSS podstawowy. Podręcznik i ćwiczenia.
Część 2

277/2/2011

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej

ZAJĘCIA TECHNICZNE

W. Czyżewski

„Technika w praktyce. Zajęcia elektryczno-elektroniczne”

196/1/2009

NOWA ERA

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

M. Borowiecki, Z. Pytasz,
E. Rygała

„Edukacja dla bezpieczeństwa” Podręcznik do gimnazjum

193/2009

Wydawnictwo Szkolne PWN

JĘZYK ANGIELSKI

F. Beddall, J. Wildman, T. Siuta, P. Wood

K. Stannett, F. Beddall

Next Move 3 – Gimnazjum
grupa podstawowa

Next Move 4– Gimnazjum
grupa pzaawansowana

624/3/2013


624/4/2014

Pearson Central Europe