Kalendarz szkolny

Kalendarz roku szkolnego 2020/21

L. P.

Zadanie

Termin

Odpowiedzialni

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21

1 września 2020 r.

dyrektor, wicedyrektorzy, nauczyciele

2.

Spotkanie z rodzicami – informacja o pracy szkoły               w nowym roku szkolnym

08 września 2020r.

dyrektor, wicedyrektorzy,

wychowawcy klas

3.

81 rocznica wybuchu II wojny światowej – apele, wystawy

17 wrzesień 2020 r.

Samorząd uczniowski, wychowawcy klas,

mgr Z. Malec,

mgr G. Kryg

4.

Pasowanie uczniów klas I

30 września 2020 r.

Samorząd uczniowski,

wychowawcy klas II i III,

5.

Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2020 r.

mgr I. Zimmermann

mgr A. Szczuraszek

Samorząd uczniowski,

dyrektor

6.

Spotkanie z rodzicami – informacja o postępach                  w nauce i zachowaniu

28 października 2020 r.

dyrektor, wychowawcy klas

7.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych, wychowawczych

9-10 listopada 2020 r.

dyrektor

8.

Uroczysta Akademia a okazji 102 – lecia Odzyskania Niepodległości

12 listopada 2020 r.

mgr J. Wojcieszak – Żyto

mgr A. Szczuraszek

9.

Światowy Dzień Niepełnosprawności

3 grudnia 2020 r.

mgr B. Głownicka,

mgr M. Krupiński,

mgr D. Kot, mgr B Ćwigoń

mgr I. Hybsz, mgr M. Kaczmarek

10.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2020 r.

dyrektor

11.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych, wychowawczych

4-6 stycznia 20201 r.

dyrektor

12.

 Sprawdzian próbny klas VIII

12– 14 stycznia 2021 r.

dyrektor, wicedyrektorzy, nauczyciele poszczególnych przedmiotów

 

Rocznica Powstania Wlkp. – akademia, wystawy, apele

6 lutego 2021 r.

mgr B. Bojewska

mgr A. Szczuraszek

13.

Spotkanie z rodzicami – informacja  o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych   z poszczególnych przedmiotów oraz zachowania

8 lutego 2021 r.

dyrektor, nauczyciele poszczególnych przedmiotów, wychowawcy

14.

Rada klasyfikacyjna półroczna

12 lutego 2021 r.

dyrektor, nauczyciele

15.

Ferie zimowe

15 lutego – 28 lutego 2021 r.

dyrektor

15.

Międzynarodowy Dzień Kobiet – akademia

5 marca 2021 r.

Samorząd szkolny,

dyrektor

 

Rekolekcje wielkopostne

marzec 2021 r.

dyrektor

16.

Wiosenna przerwa świąteczna

1 – 6 kwietnia 2021 r.

dyrektor

17.

Dzień Ziemi

kwiecień 2021 r.

Samorząd uczniowski, wychowawcy klas

18.

Spotkanie z rodzicami – informacja o postępach  w nauce i zachowaniu

22 kwietnia 2021 r.

dyrektor, nauczyciele poszczególnych przedmiotów, wychowawcy klas

19.

Sprawdzian zewnętrzny klas VIII

maj 2021r.

dyrektor, wicedyrektorzy, członkowie zespołów nadzorujących

20.

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

5 maja 2021 r.

mgr M. Kryg

mgr A. Szczuraszek

21.

Tydzień zdrowia

maj 2021 r.

mgr A. Kołodziejska,

mgr M. Żuchowska,

mgr A. Chlebowska

22.

Tydzień zawodoznawczy

maj 2021 r.

mgr M. Piotrowska, wychowawcy klas VIII

23.

Dzień Dziecka i Dzień Sportu

1 czerwca 2021 r.

Dyrektor, wicedyrektorzy, nauczyciele wychowania fizycznego, wychowawcy klas

24.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

4 czerwca 2021 r.

dyrektor

25.

Festyn szkolny

12 czerwca 2020 r.

Dyrektor, rada rodziców, wszyscy nauczyciele

26.

Spotkanie z rodzicami – informacja  o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych  i zachowania końcoworocznych

16 czerwca 2021 r.

Dyrektor, nauczyciele poszczególnych przedmiotów, wychowawcy klas

27.

Rada klasyfikacyjna końcoworoczna

21 czerwca 2021 r.

Dyrektor, wychowawcy klas, nauczyciele poszczególnych przedmiotów

38.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

25 czerwca 2021 r.

mgr H. Malec,

mgr A. Szczuraszek

29.

Ferie letnie

26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.

dyrektor