Wykaz podręczników rok szkolny 2020/2021

INFORMACJA DLA RODZICÓW
Szkoła zakupuje podręczniki  dla wszystkich uczniów w ramach dotacji celowej. Indywidualnie uczniowie zaopatrują się w podręcznik do religii. Dotacja na zakup ćwiczeń w klasach IV- VIII wynosi 24,75 zł, co pozwala zakupić 5 zeszytów, przy czym do j. polskiego i do matematyki należy zakupić po 2 zeszyty, co w sumie daje 4. W związku z powyższym część ćwiczeń musi być zakupiona przez uczniów, ale tylko za zgodą wszystkich rodziców.


Wykaz podręczników i ćwiczeń na rok szkolny 2020/2021 – klasy 1-3

Wykaz podręczników i ćwiczeń na  rok szkolny 2020/2021 – klasy 4-8