Dyrekcja

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zdunach
mgr Andrzej Hejdysz

przyjmuje interesantów w każdy
poniedziałek w godz. od 1400 do 1500

wicedyrektor –  mgr Iwona Skowrońska
wicedyrektor –
mgr Dorota Krupińska