10 września 2019r.- spotkanie z Rodzicami

Szanowni Rodzice, w dniu 10 września br. odbędzie się pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie  z rodzicami, na które serdecznie zapraszam. Podczas spotkań wychowawcy poszczególnych zespołów klasowych omówią z wami […]

czytaj dalej

11 czerwca 2019r. – spotkanie z Rodzicami

Szanowni Rodzice, w dniu 11 czerwca br. odbędzie się ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie z Rodzicami. Podczas spotkań, wychowawcy poszczególnych zespołów klasowych przedstawią Państwu informację o przewidywanych ocenach końcoworocznych […]

czytaj dalej

Spotkanie z Rodzicami – 16 maja 2019r.

Zduny, 13 maja 2019 r. Szanowni Rodzice, w dniu 16 maja br. odbędzie się spotkanie z rodzicami. Nauczyciele wychowawcy, nauczyciele poszczególnych przedmiotów przekażą Państwu informacje o postępach w nauce oraz […]

czytaj dalej

21 marca 2019r. – spotkanie z Rodzicami

Szanowni Rodzice, w dniu 21 marca 2019r. odbędzie się spotkanie z rodzicami.   Na spotkaniu tym, nauczyciele wychowawcy przekażą Państwu informację o postępach w nauce  Państwa dzieci  z poszczególnych przedmiotów oraz […]

czytaj dalej

Szanowni Rodzice, w dniu 8 stycznia br. odbędzie się półroczne spotkanie z rodzicami.   Na spotkaniu tym, nauczyciele wychowawcy przekażą Państwu informację o przewidywanych ocenach półrocznych Państwa dzieci  z poszczególnych przedmiotów […]

czytaj dalej

10 grudnia 2018r. – spotkanie z Rodzicami

Szanowni Rodzice, W dniu 10 grudnia 2018 roku odbędzie się spotkanie wychowawców klas oraz nauczycieli poszczególnych przedmiotów z rodzicami. Będzie to dobra okazja, aby porozmawiać o postępach w nauce oraz […]

czytaj dalej

Spotkanie z Rodzicami – 29.10.2018r.

Szanowni Rodzice, w dniu 29 października 2018 r. odbędzie się spotkanie z rodzicami. W trakcie spotkania nauczyciele wychowawcy przekażą Państwu informacje o postępach  edukacyjnych oraz zachowaniu Państwa dzieci. Bardzo proszę […]

czytaj dalej

Modernizacja sal lekcyjnych

Od 1 września możemy uczyć się w odnowionych klasach wyposażonych w nowoczesne pomoce dydaktyczne m.in. tablice interaktywne i projektory. Szkoła przynależy do struktur samorządowych, dlatego dziękujemy władzom samorządowym za zrozumienie […]

czytaj dalej
1 2 3