Biblioteka

Nasze zbiory

wydawnictwa edukacyjne – encyklopedie, słowniki,
programy nauczania dla nauczycieli,
lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego,
zbiory audiowizualne (kasety video, płyty CD),
dokumenty życia szkoły (regulaminy, statuty i inne),
literatura popularnonaukowa,
beletrystyka pozalekturowa,
prasa dla uczniów i nauczycieli,
wydawnictwa z zakresu psychologii, pedagogiki, filozofii, socjologii i dydaktyk różnych przedmiotów nauczania.
Księgozbiór biblioteki jest powiększany i liczy obecnie 8334 woluminy. Zbiory zostały sklasyfikowane według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej – UKD. Do dyspozycji czytelników są tradycyjne katalogi kartkowe.
Staramy się nadążyć za zmieniającymi się wymaganiami i preferencjami naszych czytelników. Fundusze na zakup książek pochodzą głównie z Rady Rodziców i budżetu szkoły.

Godziny otwarcia:

 Poniedziałek 930 – 1440
 Wtorek 740 – 1440
 Środa 930 – 1440
 Czwartek 740 – 1440
 Piątek 740 – 1320

UWAGA !!!    KONKURSY W BIBLIOTECE –   „CZYTAMY ZE SŁODZIAKAMI” DLA KLAS I – III