Rozkład jazdy autobusu szkolnego

Rozkład jazdy autobusów  w roku szkolnym 2023/2024

640 odjazd (ranny ze Zdun w kierunku  – Konarzew, Baszków)
  I i II autobus
Pierwszy autobus kierunek – Konarzew – Perzyce (ranne dowozy)
7 00 Konarzew
7 15 Perzyce – I przystanek (świetlica wiejska)
7 18 Perzyce – II przystanek (kapliczka)
7 22 Perzyce – przystanek przy drodze
7 28 Zduny  – szkoła
7 35 Chachalnia (Ujazd)
7 40 Chachalnia (świetlica wiejska)
7 43 Chachalnia (Światełko)
7 46 Chachalnia (strażnica OSP)
7 50 Chachalnia (Nowe Osiedle)
7 52 Chachalnia, Borownica
7 58 Zduny szkoła
8 15 odwóz DPS do Konarzewa

Odwozy:

I odwóz

1235  – Zduny w kierunku Konarzew, Perzyce
1245 – Perzyce (przystanek przy drodze)
1250 – Perzyce (świetlica wiejska)
1255 – Perzyce (kapliczka)
1300 – Konarzew (Dino)
1305 – Konarzew (stara szkoła)
1310 – Konarzew (strażnica OSP)
1315 – Konarzew (OSP)
1330 – Zduny szkoła

I odwóz

13.35 – Zduny w kierunku Chachalnia
13.46 – Chachalnia (Borownica)
13.49 – Chachalnia (nowe osiedle)
13.51 – Chachalnia (strażnica OSP)
13.56 – Chachalnia (Światełko)
13.59 – Chachalnia (świetlica wiejska)
14.05 – Chachalnia (Ujazd)

II odwóz

14.30 – Chachalnia (1 autobus)
14.36 – Chachalnia (Borownica)
14.39 – Chachalnia (nowe osiedle)
14.41 – Chachalnia (strażnica OSP)
14.44 – Chachalnia (Światełko)
14.46 – Chachalnia (świetlica wiejska)
14.51 – Chachalnia (Ujazd)
ok. 15.00– Zduny Szkoła

II odwóz

15.05 – Perzyce –Konarzew
15.12– Perzyce (przystanek przy drodze)
15.18– Perzyce (świetlica wiejska)
15.22– Perzyce (kapliczka)
15.29– Konarzew (Dino)
15.34– Konarzew (stara szkoła)
15.38 – Konarzew (strażnica OSP)
15.43 – Konarzew (OSW)
16.00– Zduny DPS

II odwóz

14.30 – Baszków, Siejew, Piaski (2 autobus)

W powyżej podanym czasie uczniowie dojeżdżający muszą przebywać na przystanku szkolnym. Czas przejazdu może ulec zmianie ze względu na sytuację panującą na drogach.

Obowiązkiem rodzica jest zadbać o bezpieczną drogę na przystanek i odebranie go z przystanku w wyznaczonym czasie przejazdu.

Uczniowie, którzy nie ukończyli siódmego roku życia muszą być przyprowadzane i odbierane przez osobę pełnoletnią. Odbiór pozostałych uczniów zależy od rodziców, którzy muszą ocenić stopień zagrożenia panującego na drodze.

W myśl zaleceń sanitarnych na czas epidemii  rekomendowane jest zakładanie w autobusie szkolnym maseczek.