Rozkład jazdy autobusu szkolnego

Rozkład jazdy autobusów  w roku szkolnym 2019/2020

6.40 – odjazd (ranny ze Zdun w kierunku  – Konarzew, Baszków)

         I i II autobus

Pierwszy autobus kierunek – Konarzew-Perzyce (ranne dowozy)

7.00 – Konarzew

7.15 – Perzyce – I przystanek (świetlica wiejska)

7.18 – Perzyce – II przystanek (kapliczka)

7.22 – Perzyce – przystanek przy drodze

7.28 – Zduny  – szkoła

7.35 – Chachalnia (Ujazd)

7.40  – Chachalnia (świetlica wiejska)

7.43 – Chachalnia (Światełko)

7.46  – Chachalnia (strażnica OSP)

7.50 – Chachalnia (Nowe Osiedle)

7.52 – Chachalnia, Borownica

7.58 – Zduny szkoła

8.15 – odwóz DPS do Konarzewa

Odwozy:

I odwóz

12.35  – Zduny w kierunku Konarzew, Perzyce

12.45 – Perzyce (przystanek przy drodze)

12.50 – Perzyce (świetlica wiejska)

12.55 – Perzyce (kapliczka)

13.00 – Konarzew (Dino)

13.05 – Konarzew (stara szkoła)

13.10 – Konarzew (strażnica OSP)

13.15 – Konarzew (OSP)

13.30 – Zduny szkoła

I odwóz

13.40 – Zduny w kierunku Chachalnia

13.46 – Chachalnia (Borownica)

13.49 – Chachalnia (nowe osiedle)

13.51 – Chachalnia (strażnica OSP)

13.56 – Chachalnia (Światełko)

13.59 – Chachalnia (świetlica wiejska)

14.05 – Chachalnia (Ujazd)

II odwóz

14.30 – Chachalnia (1 autobus)

14.36 – Chachalnia (Borownica)

14.39 – Chachalnia (nowe osiedle)

14.41 – Chachalnia (strażnica OSP)

14.44 – Chachalnia (Światełko)

14.46 – Chachalnia (świetlica wiejska)

14.51 – Chachalnia (Ujazd)

  1. 15.00– Zduny Szkoła

 

II odwóz z OSW Konarzew – 1530

W powyżej podanym czasie uczniowie dojeżdżający muszą przebywać na przystanku szkolnym. Czas przejazdu może ulec zmianie ze względu na sytuację panującą na drogach.

II odwóz

14.55 – Perzyce –Konarzew

15.07– Perzyce (przystanek przy drodze)

15.15– Perzyce (świetlica wiejska)

15.20– Perzyce (kapliczka)

15.22– Konarzew (Dino)

15.25– Konarzew (stara szkoła)

15.27 – Konarzew (strażnica OSP)

15.30 – Konarzew (OSW)

15.50– Zduny DPS

II odwóz

14.30 – Baszków, Siejew, Piaski (2 autobus)

W powyżej podanym czasie uczniowie dojeżdżający muszą przebywać na przystanku szkolnym. Czas przejazdu może ulec zmianie ze względu na sytuację panującą na drogach.

Obowiązkiem rodzica jest doprowadzenie dziecka na przystanek i odebranie go z przystanku i odebranie w wyznaczonym czasie przejazdu.

Uczniowie, którzy nie ukończyli siódmego roku życia muszą być przyprowadzane i odbierani przez osobę pełnoletnią. Odbiór pozostałych uczniów zależy od rodziców  którzy muszą ocenić stopień zagrożenia panującego na drodze.