Rozkład jazdy autobusu szkolnego

Rozkład jazdy autobusów  w roku szkolnym 2018/2019

6.40 – odjazd (ranny ze Zdun w kierunku  – Konarzew, Baszków ) –  I i II autobus

Pierwszy autobus kierunek – Konarzew-Perzyce (ranne dowozy)

7.00 – Konarzew

7.15 – Perzyce – I przystanek (świetlica wiejska)

7.18 – Perzyce – II przystanek (kapliczka)

7.22 – Perzyce – przystanek przy drodze

7.28 – Zduny  – szkoła

7.35 – Chachalnia (ujazd)

7.40  – Chachalnia (świetlica wiejska)

7.43 – Chachalnia (Światełko)

7.46  – Chachalnia (strażnica OSP)

7.50 – Chachalnia (Nowe Osiedle)

7.52 – Chachalnia, Borownica

7.58 – Zduny szkoła

8.15 – odwóz DPS do Konarzewa

 

Odwozy:

I odwóz

12.45  –  Konarzew, Perzyce

12.55 – Perzyce (przystanek przy drodze)

13.00 – Perzyce (świetlca wiejska)

13.05 – Perzyce (kapliczka)

13.10 – Konarzew (Dino)

13.15 – Konarzew (stara szkoła)

13.20 – Konarzew (strażnica OSP)

13.25  – Konarzew (OSW)

13.40 – Zduny szkoła

I odwóz

13.50 – Chachalnia (wyjazd ze szkoły)

13.56 – Chachalnia (Borownica)

13.59 – Chachalnia (nowe osiedle)

14.01 – Chachalnia (strażnica OSP)

14.05 – Chachalnia (Światełko)

14.08 – Chachalnia (świetlica wiejska)

14.15 – Chachalnia (Ujazd)

 

II odwóz

14.45 – Chachalnia (1 autobus)

14.51 – Chachalnia (Borownica)

14.54 – Chachalnia (nowe osiedle)

14.56 – Chachalnia (strażnica OSP)

14.59 – Chachalnia (Światełko)

15.01 – Chachalnia (świetlica wiejska)

15.10 – Chachalnia (Ujazd)

15.18 – Zduny Szkoła

 

II odwóz

15.18 – Perzyce –Konarzew

15.25– Perzyce (przystanek przy drodze)

15.35– Perzyce (świetlica wiejska)

15.38– Perzyce (kapliczka)

15.40– Konarzew (Dino)

15.48– Konarzew (stara szkoła)

15.50 – Konarzew (strażnica OSP)

16.00 – Konarzew (OSW)

16.15– Zduny DPS

II odwóz

14.45 – Baszków, Siejew ,Piaski (2 autobus)

 

Szanowni Rodzice !

W powyżej podanym czasie uczniowie dojeżdżający muszą przebywać na przystanku autobusowym. Czas przejazdu może ulec zmianie ze względu na sytuację panującą na drogach i warunki atmosferyczne.

Opiekun (z ramienia szkoły) sprawuje opiekę nad dowożonymi uczniami w autobusie, po dotarciu do szkoły/ do przystanku   w miejscu zamieszkania.

Pomaga dzieciom wejść/wyjść z pojazdu, przeprowadza przez jezdnię, przekazuje pod opiekę wychowawcy świetlicy lub innej osobie wyznaczonej przez dyrektora szkoły.

Po dotarciu dziecka do miejscowości, w której mieszka, rodzice, prawni opiekunowie lub osoba przez nich upoważniona odbiera dziecko z przystanku autobusowego (dotyczy dzieci, które nie ukończyły 7 roku życia.

W  przypadku pozostałych dzieci rodzic musi ocenić stopień zagrożenia panujący na drodze i zapewnić dzieciom opiekę.