Dyrekcja

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zdunach
mgr Andrzej Hejdysz

przyjmuje interesantów w każdy
poniedziałek w godz. od 1200 do 1300

wicedyrektor – mgr Dorota Krupińska