Wykaz podręczników rok szkolny 2019/2020


 


 

Wykaz podręczników i ćwiczeń na rok szkolny 2019/2020 – klasy 1-3

Wykaz podręczników i ćwiczeń na  rok szkolny 2019/2020 – klasy 4-8

Informujemy, że dotacja celowa na zakup materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych wynosi dla ucznia klas IV- VIII 25zł. Kwota ta pozwala na zakup czterech zeszytów ćwiczeń. Nauczyciele przedmiotów, do których nie zostały zakupione zeszyty ćwiczeń mogą poprosić Rodziców, aby zakupili je z własnych środków finansowych. Jednak, aby dokonać takiego zakupu potrzebna jest pisemna zgoda wszystkich Rodziców danego oddziału.