Osiągnięcia

Osiągnięcia   uczniów  Szkoły Podstawowej w Zdunach

Wszyscy tegoroczni stypendyści są uczniami lub absolwentami naszej szkoły.

Jest ich aż trzynastu.

Stypendium za szczególne wyniki w nauce otrzymali:

Lena Żyto, średnia ocen 5,85

Lidia Fornal, średnia ocen 5,69

Filip Kubicki, średnia ocen 5,69

Julia Baranowska, średnia ocen 5,67

Marta Streubel, średnia ocen 5,62

Rita Marszałkiewicz, średnia ocen 5,62

Stypendium za szczególne wyniki i działalność w zakresie wolontariatu otrzymali:

Wiktoria Chyła, średnia ocen 5,50 i działalność w zakresie wolontariatu

Antonina Klepacka, średnia ocen 5,43 i działalność w zakresie wolontariatu

Stypendium za szczególne osiągnięcia promujące Gminę Zduny otrzymują:

Amelia Józyk, wysokie osiągnięcia plastyczne

Damian Wożniak, wysokie osiągnięcia wokalne

Rozalia Grzybek, wysokie osiągnięcia taneczne

Antoni Grzybek, wysokie osiągnięcia sportowe

Jakub Mazik, wysokie osiągnięcia sportowe

Działalność sportowa i kulturalna Szkoły Podstawowej   w Zdunach w roku szkolnym 2021/22.

 W roku szkolnym 2021/22 działalność sportowa i kulturalna były, podobnie jak w poprzednim roku,  ograniczone ze względu na trwającą sytuację pandemiczną.

 Działalność sportowa

I  Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w następujących zawodach:

1.Mistrzostwa Powiatu w Drużynowych Biegach

Przełajowych

Igrzyska Dzieci – Kategoria kl. IV i młodsi

dz –  3 miejsce

chł. – 2 miejsce

Kategoria kl. V – VI

 1. – 1 miejsce ( awans do finału wojewódzkiego)

chł.- 3 miejsce

Igrzyska Młodzieży Szkolnej – kl.VII-VIII

 1. – 3 miejsce

chł. – 2 miejsce

 1. Finał Województwa Wielkopolskiego w Drużynowych

Biegach  Przełajowych w Żerkowie

 1. – 19 miejsce
 1. Mistrzostwa Powiatu Krotoszyńskiego Szkół

Podstawowych w  Warcabach

           Igrzyska Dzieci – Kategoria kl. VI i młodsi

           Oliwia Czternastek – 15 miejsce

Magdalena Mizera – 12 miejsce

Grzegorzewski Wojciech – 11 miejsce

Cezary Spruta – 15 miejsce

Igrzyska Młodzieży Szkolnej – kl.VII-VIII

Anna Mizera – 14 miejsce

 1. Mistrzostwa Powiatu w Czwórboju Lekkoatletycznym

Dziewcząt i Chłopców.

dz.- 2 miejsce (awans do Finału Rejonu Kalisz )

chł. – 2  miejsce (awans do Finału Rejonu Kalisz )

 1. Finał Rejonu Kalisz w Czwórboju Lekkoatletycznym

Dziewcząt i  Chłopców w Kaliszu.

 1. -4 miejsce

6.Mistrzostwa Powiatu w Trójboju Lekkoatletycznym

Dziewcząt i Chłopców

 1. – 3 miejsce

chł. – 4 miejsce

 1. Memoriał im J. Kusocińskiego w Cieszkowie w LA

Uczniowie naszej szkoły  zdobyli   27 medali

10 złotych medali, 13 srebrnych i 4 brązowe

Klasyfikacja ogólna punktowa – I miejsce

Sztafeta młodzików – II miejsce

II Organizacja Święta Sportu Szkolnego- Mistrzostwa szkoły w Lekkiej Atletyce

III Organizacja zajęć rekreacyjno- sportowych dla uczniów klas 4-6 z okazji Dnia Dziecka

IV Przygotowanie wystawy osiągnięć sportowych uczniów z okazji Festynu Szkolnego

V Nauczyciele  propagowali  aktywne formy spędzania wolnego czasu poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych zarówno w formie stacjonarnej jak i zdalnej:

– SKS dziewczęta i zajęcia z LA,

– SKS piłka nożna klas III-IV,

– zajęcia dodatkowe przygotowujące do zawodów,

– zajęcia z gier zespołowych w ramach projektu Szkolny Klub Sportowy,

– zajęcia z wychowania komunikacyjnego, na których uczniowie klas czwartych zdobywali karty rowerowe

VI  W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie klas czwartych Szkoły Podstawowej realizowali program antynikotynowy edukacji zdrowotnej BIEG PO ZDROWIE

Działalność kulturalna

           W roku szkolnym 2021/22 obchodzono różne uroczystości szkolne  i państwowe, organizowano rozmaite konkursy,  na terenie szkoły działało kilkanaście organizacji uczniowskich i kółek zainteresowań. Bardzo ważną rolę w życiu szkoły pełniły: Samorząd Uczniowski, Spółdzielnia Uczniowska, Wolontariat, PCK, SKO, ZHP, kółko szachowe, chór szkolny, kółko taneczne, kółko teatralne itp. Zrzeszone w nich dzieci i młodzież organizowała wraz ze swoimi opiekunami imprezy szkolne.

Na terenie szkoły organizowano szereg wystaw
o charakterze patriotycznym i historycznym, które były uczniom udostępniane
również w formie online, gdy była taka potrzeba . Przygotowano akademie oraz imprezy o tematyce: Powstanie Listopadowe, Powstanie Wielkopolskie , Konstytucja 3 Maja, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki  i Ojca, Dzień Dziecka itp. Na korytarzu szkolnym zorganizowano wystawy prac plastycznych Amelii Józyk i Gabrieli Zielonki. Zorganizowano festyn szkolny pod hasłem ,, Ogród Talentów”, w trakcie którego przedstawiono publiczności dorobek uczniów naszej szkoły. Zorganizowano Powiatowy Konkurs Geograficzny ,, Państwa Świata’’. Przygotowano do udziału w różnych konkursach  piosenki Damiana Woźniaka, który zajął wysokie lokaty.

Organizowano wycieczki szkolne także w ramach projektu MEiN „ Poznaj Polskę”.

Zorganizowano Olimpiadę  Wiedzy o Ziemi Zdunowskiej. Realizowano Projekt Dziecięca Cyfrowa Encyklopedia  Wielkopolan.

Szkoła ma świadomość tego, że jej zadaniem jest przygotowanie wychowanków do uczestnictwa w kulturze. W związku z powyższym tak prowadziła swoją działalność, aby uczniowie mogli uczestniczyć w różnych wydarzeniach kulturalnych; wyjścia do biblioteki, wyjazdy do kina, udział w koncertach muzycznych oraz  rozwijać zainteresowania i zamiłowania.

ROK SZKOLNY 2020/2021

Akademia Piłkarska Reissa do której należy nasz uczeń Antek Grzybek, zdobyła III miejsce w turnieju PZPN Wielkopolski oraz zdobyła złoto w Turnieju Regionu Wielkopolski (rocznik 2010).

W turnieju tańca „Wirtualnie Roztańczona Legnica”:

– Art – mini formacje 9 – 11 lat: 3 miejsca zajęła nasza uczennica Maja Czajka.

– Art mini formacje 12-15 lat:1 miejsca zajęła nasza uczennica Rozalia Grzybek.

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów w wyzwaniach sportowych ! 

AKADEMIA TALENTÓW KROTOSZYN została trzecim zespołem w Halowych Mistrzostwach Wielkopolski. Gratulujemy naszym uczennicom Poli Bielawnej, Idze Bielawnej oraz Milenie Stefańskiej, które do niej należą.

Z radością przyjęliśmy wiadomość, że uczeń naszej szkoły Damian Woźniak został laureatem XII edycji „Śpiewaj i walcz” Golina 2020 i weźmie udział w koncercie galowym. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

ROK SZKOLNY 2019/2020

          Pięcioro uczniów Szkoły Podstawowej w Zdunach otrzymało stypendium z rąk Burmistrza Zdun. Wyróżnienie to przyznawane jest za wybitne osiągnięcia w nauce. Uczniowie pokazali, że mimo pandemii nie zapomnieli o swoich obowiązkach.

Do nagrodzonych należą trzy uczennice z obecnej klasy VII b: Wiktoria Chyła, Rozalia Grzybek, Antonina Klepacka. Wśród stypendystów nie zabrakło również chłopców. Jednym z nich jest Wojciech Peregrym z obecnej klasy VIII b oraz już absolwent szkoły – Łukasz Grobelny. W tym miejscu należy dodać, że Łukasz ukończył szkołę podstawową, osiągając najwyższe wyniki w nauce wśród ósmoklasistów. Został tym samym wyróżniony jako najlepszy uczeń, otrzymując tytuł najlepszego absolwenta szkoły w roku szkolnym 2019/2020. Wyróżnieni uczniowie otrzymali stypendium za wysokie wyniki w nauce, czyli ich średnia ocen na koniec roku szkolnego wynosiła powyżej średniej 5,60.

Uczniowie otrzymali dyplomy od Burmistrza Zdun, który pogratulował im „znakomitych osiągnięć” oraz zapewnił, że „otrzymane stypendium jest uhonorowaniem wytrwałości i konsekwencji w zagłębianiu tajników wiedzy i poszerzaniu umiejętności”. Włodarz miasta skierował również List Gratulacyjny do rodziców stypendystów. Oprócz gratulacji i wyrazów szacunku podziękował opiekunom za „cierpliwość, współpracę i trud, jaki ponieśli w związku z nadzwyczajnymi warunkami nauczania”. Pochwalił również zamiłowanie dzieci do nauki, osiąganie przez nich wysokich wyników w nauce oraz ich dbanie o dobre imię szkoły.

Z radością informujemy, że uczeń naszej szkoły Piotr Snela z klasy VIII a zajął I miejsce w Powiatowym Turnieju Szachowym, który odbył się w Benicach.
Serdecznie gratulujemy:)

W dniu 24.02.2020 w Smolicach w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej odbyły się Mistrzostwa Powiatu Krotoszyńskiego w Warcabach. W kategorii chłopców klas VII-VIII.  naszą szkołę reprezentowali: Podlasz Wiktor, Kułaga Lucjan i Snela Piotr. Zawody zostały rozegrane systemem 9 rund.

W turnieju wzięło udział 19 zawodników. Uczniowie naszej szkoły przygotowani do turnieju przez  nauczyciela wychowania fizycznego  Włodzimierza Malca spisali się bardzo dobrze zdobywając  czołowe miejsca.

         W ogólnej klasyfikacji turnieju najlepiej spisał się Kułaga Lucjan, który wywalczył  1 miejsce i awansował do finału wojewódzkiego, Snela Piotr zajął  3 miejsce natomiast Podlasz Wiktor uplasował się na 6 miejscu.

W drugim dniu turnieju w ramach Igrzysk Dzieci w kategorii dziewcząt klas V-VI nasza szkołę reprezentowała Anna Mizera. Ania w końcowej klasyfikacji turnieju zdobyła 14 miejsce.

Z ogromną satysfakcją informujemy, że Uczniowie naszej szkoły osiągnęli rewelacyjne wyniki z egzaminu ósmoklasisty.Wyniki z matematyki i z j. angielskiego w Szkole Podstawowej w Zdunach są wyższe od średnich w województwie,
w powiecie i w gminie. Natomiast średnia z j. polskiego jest wyższa od średniej powiatu i gminy i niewiele niższa od średniej województwa. Serdecznie i z całego serca gratulujemy Ósmoklasistom i Nauczycielom. Brawo rocznik 2005 !

Kraj Województwo Powiat Gmina SP w Zdunach
Język polski 59% 59,9% 54% 54,4% 58,8%
Matematyka 46% 44,1% 40,2% 46,9% 50,9%
Język angielski 54% 51,5% 44,6% 48% 52,3%

ROK SZKOLNY 2018/2019

Bardzo dużym osiągnięciem  jest fakt, że aż 12 uczniów naszej szkoły otrzymało stypendium Burmistrza

Wiktoria Chyła, uczennica Szkoły Podstawowej w Zdunach,  otrzymała stypendium za wysokie wyniki w nauce,  średnia: 5,92

Antonina Klepacka, uczennica  Szkoły Podstawowej w Zdunach, otrzymała stypendium za wysokie wyniki w nauce,  średnia: 5,77

Łukasz Fluder, absolwent Szkoły Podstawowej w Zdunach, otrzymał stypendium za wysokie wyniki w nauce, średnia: 5,65 oraz I miejsce w Igrzyskach Młodzieży w Tenisie Stołowym,

Rozalia Grzybek, uczennica Szkoły Podstawowej w Zdunach za wysokie wyniki w nauce, średnia 5.54 oraz promocję gminy: I miejsce w Ogólnopolskich Festiwalach Tańca,

Wojciech Peregrym, uczeń Szkoły Podstawowej w Zdunach otrzymał stypendium za wysokie wyniki w nauce średnia: 5,58  i szczególne osiągnięcia artystyczne na szczeblu krajowym i na arenie międzynarodowej,

Jakub Żyto, absolwent Szkoły Podstawowej w Zdunach za szczególne osiągnięcia naukowe : średnia 5,50, wysokie wyniki z egzaminu gimnazjalnego: historia i wos 91%, język angielski 95% oraz za promocję gminy w ramach działalności ZHP oraz Koła Terenowego PTTK Zduny,

Filip Staśkiewicz, absolwent Szkoły Podstawowej w Zdunach za szczególne osiągnięcia naukowe średnia: 5,56, wysokie wyniki z egzaminu gimnazjalnego z matematyki 90% z j. niemieckiego 95% oraz za promocję gminy w ramach działalności ZHP oraz Koła Terenowego PTTK Zduny ,

Hubert Robakowski, absolwent Szkoły Podstawowej w Zdunach za szczególne osiągnięcia naukowe : 100 %
z matematyki na egzaminie gimnazjalnym,

Miłosz Motyka, absolwent Szkoły Podstawowej w Zdunach za szczególne osiągnięcia naukowe: 100% z matematyki na egzaminie ósmoklasisty oraz finalista Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego,

Anna Streubel, uczennica Szkoły Podstawowej w Zdunach za szczególne osiągniecia sportowe w ramach działalności UKS Shodan,

Anna Stanisławska za szczególne osiągnięcia sportowe w ramach działalności UKS Shodan,

Katarzyna Roszczak, uczennica Szkoły Podstawowej w Zdunach za szczególne osiągnięcia w ramach działalności UKS Impuls w Zdunach.

Do sukcesów naszej szkoły w roku szkolnym 2018/19 zaliczyć należy zakwalifikowanie się  uczniów do dalszych etapów:

Wojewódzki Konkurs Matematyczny- etap wojewódzki

Miłosz Motyka został finalistą Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego

Uczniowie naszej szkoły brali udział w licznych konkursach, zawodach i olimpiadach uzyskując wysokie lokaty. Konkursy te organizowane były na terenie naszej szkoły, przez inne placówki oświatowe oraz przez instytucje współpracujące ze szkołą.       Do najważniejszych należy zaliczyć:

– Ogólnopolską Olimpiadę z Języka Angielskiego,

– Międzynarodowy Konkurs Języka Angielskiego The Big Challenge,

– III Powiatowym Konkursie Matematyczno – Przyrodniczym „ Matematyczne wędrówki szlakami przyrody”.

– Konkurs OLIMPUS – etap ogólnopolski,

– IV Wielkopolski Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w Poznaniu  – Złoty Dyplom

Dużym sukcesem naszej szkoły jest fakt, że 69 uczniów klas IV- VIII oraz 13 uczniów III gimnazjum otrzymało świadectwa z wyróżnieniem. Jest to bez wątpienia fakt świadczący o wysokim poziomie nauczania w naszej placówce.

Uczniowie wzięli udział w wielu zawodach sportowych plasując się na wysokich miejscach. Poniżej wymienione są niektóre z nich:

1.Drużynowa Szkolna Liga LA w Krotoszynie:

I miejsce w skoku w dal

II miejsce pchniecie kulą

III miejsce w skoku w dal

III miejsce w biegu na 600m

III miejsce w biegu na 300m

III miejsce w pchniecie kulą

III miejsce w skoku w dal

2. Mityng Lekkoatletyczny o Puchar Burmistrza Krotoszyna

I miejsce w skoku w dal

I miejsce w pchnięciu kulą

II miejsce w biegu na 300m

II miejsce w biegu na 1000 m

II miejsce w skoku w dal

II miejsce w biegu na 2000m

3. Memoriał im. J. Kusocińskiego w Cieszkowie

I miejsce w skoku w dal

I miejsce w rzucie piłeczką palantową

I miejsce w skoku wzwyż

II miejsce w skoku w dal

II miejsce w pniecie kulą

III miejsce w biegu na 60m.

W dniu 25 maja 2019r. w Sulmierzycach odbył się finał  III Powiatowego Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego „Matematyczne wędrówki szlakami przyrody”. Do finału zakwalifikowali się uczniowie naszej szkoły:
Joanna Motyl (klasa 7b) oraz Łukasz Grobelny (klasa 7c)
.

Wyniki:

I miejsce – Piotr Rak, Szkoła Podstawowa w Lutogniewie
II miejsce – Łukasz Grobelny, Szkoła Podstawowa w Zdunach
III miejsce – Alicja Miękus, Szkoła Podstawowa nr 8 w Krotoszynie

Martyna Bręk laureatem ogólnopolskiej olimpiady języka angielskiego OLIMPUS.

Miłosz Motyka, uczeń klasy VIIIc Szkoły Podstawowej w Zdunach, został finalistą Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla Uczniów Szkół Podstawowych Województwa Wielkopolskiego organizowanym przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Do konkursu przygotowywał się pod kierunkiem pani mgr Marii Kryg. Awansując do stopnia wojewódzkiego musiał przejść stopień szkolny i rejonowy. Stopień wojewódzki Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego odbył się 16 lutego 2019 r. w Poznaniu. Miłosz musiał zmierzyć się z rozwiązywaniem zadań bardzo trudnych, niestandardowych, wymagających logicznego myślenia.

Jest to kolejny sukces Miłosza, który został już finalistą Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego w 2016 roku.

Serdecznie Mu gratulujemy osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów.

ROK SZKOLNY 2017/2018

Dużym osiągnięciem  jest fakt, że aż 9 uczniów naszej szkoły otrzymało stypendium Burmistrza

Kinga Grobelna, absolwentka Szkoły Podstawowej w Zdunach,  otrzymała stypendium za wysokie wyniki w nauce,  średnia: 5,93

Weronika Ratajek, absolwentka Szkoły Podstawowej w Zdunach, otrzymała stypendium za wysokie wyniki w nauce,  średnia: 5,87

Wiktoria Chyła, uczennica Szkoły Podstawowej w Zdunach, otrzymała stypendium za wysokie wyniki w nauce, średnia: 5,83

Anna Streubel, uczennica Szkoły Podstawowej w Zdunach za wysokie wyniki  w nauce, średnia 5.67 i osiągnięcia sportowe w karate w kraju i na arenie międzynarodowej,

Wojciech Peregrym, uczeń Szkoły Podstawowej w Zdunach otrzymał stypendium za wysokie wyniki w nauce średnia: 5,58  i szczególne osiągnięcia artystyczne na szczeblu krajowym i na arenie międzynarodowej,

Weronika Połczyńska, absolwentkę Szkoły Podstawowej w Zdunach, która otrzymuje stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe w bilardzie promujące Gminę Zduny na arenie międzynarodowej,

Jakub Żyto, uczeń Szkoły Podstawowej w Zdunach za szczególne osiągnięcia naukowe  promujące Gminę Zduny w Europejskim Konkursie Statystycznym na szczeblu międzynarodowym,

Jakub Starczewski, uczeń Szkoły Podstawowej w Zdunach za szczególne osiągnięcia naukowe promujące Gminę Zduny  w Europejskim Konkursie Statystycznym na szczeblu międzynarodowym,

Hubert Wasielewski, uczeń Szkoły Podstawowej w Zdunach za szczególne osiągnięcia naukowe promujące Gminę Zduny w Europejskim Konkursie Statystycznym na szczeblu międzynarodowym,

Do sukcesów naszej szkoły w roku szkolnym 2017/18 zaliczyć należy zakwalifikowanie się następujących uczniów do etapu rejonowego:

Wojewódzki Konkurs Chemiczny-

Wojewódzki Konkurs Matemetyczny-

Wojewódzki Konkurs Biologiczny-

Uczniowie wzięli udział w następujących zawodach sportowych uzyskując jednocześnie wysokie lokaty:

 • Mistrzostwa Powiatu – Halowa Piłka Nożna ,
 • Turniej w Piłce Nożnej o Puchar Premiera RP – eliminacje powiatowe,
 • Sztafetowe Biegi Przełajowe ,
 • Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej Plażowej,
 • Mistrzostwa Powiatu w Indywidualnych Biegach Przełajowych ,
 • V Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Zespołu Gimnazjum  i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kobylinie,
 • Mistrzostwa Powiatu w Piłce Nożnej – ORLIK,
 • XIV Mityng Lekkoatletyczny o Puchar Burmistrza Krotoszyna,
 • Mistrzostwa Powiatu w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt,
 • Turniej Piłki Nożnej Chłopców Szkół Podstawowych o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sulmierzycach,
 • Mistrzostwa Powiatu Szkół Podstawowych w Sztafetowych Biegach Przełajowych,
 • Turniej warcabowy „ Baśka” w Smolicach,
 • I Baszkowski Bieg „ Przekraczamy granice”.

Sukcesy uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2016/17
Wyniki egzaminu gimnazjalnegoEgzaminStanin szkoły (1-9)Gimnazjum w Zdunachśrednia okręguŚrednia województwaŚrednia powiatu

HISTORIA I WOS

5

57,85

57,27

57,91

54,12


JĘZYK POLSKI

3

62,09

66,57

66,69

62,85


PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

6

53,11

50,92

51,64

49,07


MATEMATYKA

5

42,12

44,85

45,59

42,47


JĘZYK ANGIELSKI

(poziom podstawowy)

6

69,80

65,57

65,31

58,11


JĘZYK ANGIELSKI

(poziom rozszerzony)

50,39

48,61

47,6

42,81


JĘZYK NIEMIECKI

(poziom podstawowy)               

5

55,27

53,85

52,67

56,72


JĘZYK NIEMIECKI

(poziom rozszerzony)             

27,73

36,68

36,11

31,72

 


Aleksandra Kasprolewicz
– laureatka Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego
– finalistka konkursu j.polskiego Złota żaba


Patrycja Tokarz
– finalistka Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego
-finalistka konkursu j. polskiego Złota żaba


 Dawid Marcisz
– finalista Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego

– finalista Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego

– I miejsce w Krotoszyńskiej Olimpiadzie Chemicznej

– wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Mitologicznym


Weronika Ratajek
– finalistka konkursu j. polskiego „Złota Żaba”


Kinga Grobelna
– I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Geograficznym


Chór szkolny
– brązowe pasmo w konkursie chórów szkolnych „Śpiewająca Polska”


Teodor Kryg
– wyróżnienie w II Powiatowym Konkursie Informatycznym


Mistrzostwa Powiatu w Indywidualnej Lekkoatletyce w Krotoszynie:

II m-ce-Weronika Ratajek w  biegu na 100 m

 III m-ce- Erika Cierniak w Biegu na 300 m

 II m-ce- Sztafeta 4×100 m chłopców w składzie:  Jakub SorżyckiMikołaj Fluder,  Daniel Kocik, Mikołaj Adamski

Mitting  Lekkoatletyczny w Krotoszynie

II m-ce –  Weronika Ratajek w biegu na 100m

II m-ce –  Erika Cierniak w biegu na 300m

III m-ce – Mikołaj Adamski  w biegu na 100m

III m-ce – Klaudia Zielezińska w pchnięciu kulą


Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym w Krotoszynie- etap powiatowy:

III m-ce w składzie:  Jakub Kułaga, Damian Wierzyk, Kacper Kaczmarek


WYSOKIE WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2014/2015

Powodem do dumy są wyniki egzaminu gimnazjalnego, jakie osiągnęli nasiuczniowiew roku szkolnym 2014/2015.

układ terytorialny

historia, wos

j. polski

geografia, chemia,
fizyka, biologia

matematyka

j. angielski podst.

j. angielski rozszerz.

j. niemiecki podst.

j. niemiecki rozszerz.

okręg

62,36 %

58,85 %

48,70 %

46,32 %

65,12 %

47,94 %

55,81 %

36,29 %

województwo

62,65 %

58,98 %

49,19 %

46,98 %

64,95 %

46,78 %

54,63 %

35,37 %

powiat

60,25 %

56,27 %

47,25 %

45,15 %

61,00 %

43,81 %

57,01 %

37,05 %

Zduny

63,58 %

62 %

49,61 %

47,62 %

67,04 %

41,07 %

60,20 %

38,56 %

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM   2014/2015.

III miejsce podczas Mistrzostw Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych 06.10.2014: Ratajczyk Weronika, Marszałek Monika, Kaczmarek Wiktoria,Zimmermann Zuzanna, Błażutycz Jagoda, Nowacka Aleksandra, Szwacka Dominika, Wawrzyniak Wiktoria, Maciaszek Wiktoria, Rabczewska Agata, Marciniak Bogna, Krakowska Karolina, Tokarz Patrycja
II miejsce podczas Mistrzostw Powiatu w Drużynowym Tenisie stołowym chłopców 22.10.2014 Wiktor Malec, Kacper Kołodziej
I miejsce podczas mistrzostw Powiatuw Drużynowym Tenisie stołowym dziewcząt 22.10.2015: Katarzyna Swora, Katarzyna Matyba     
V miejsce podczas Finału Rejonu Kalisz w drużynowym Tenisie Stołowym dziewcząt 18.11.2015: Katarzyna Matyba, Katarzyna Swora
V miejsce podczas Finału Rejonu Kalisz w drużynowym Tenisie Stołowym chłopców 18.11.2015: Wiktor malec, Kacper Kołodziej
V miejsce Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej 20.11.2014:  Młynarczyk Szymon, Swora Piotr, Klepacki Kamil, KotalaBartosz, Stachowiak  Bartosz, Czechowski Patryk, Sitarz Tomasz, Ryba Hubert
III miejsce podczas Mistrzostw Powiatu w Piłce Siatkowej Halowej dziewcząt 06.02.2015: Aleksandra Glinkowska, Wiktoria Maciaszek, Alicja Karolczak, Sandra Młynarczyk, Weronika Nowak, Dominika Machowska, Zuzanna Zimmermann, Monika Marszałek, Julia Karolczak, Wiktoria Fraś, Jagoda Błażutycz, Hanna Pawłowska, Magdalena Żwawiak, Patrycja Krzyżyńska 
Udział w IV Międzygimnazjalnych Manewrach w Terenie – Memoriał Artura Michalaka 27.03.2015
V miejsce w IV Halowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców o Puchar Dyrektora Zespołu Gimnazjum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kobylinie 01.04.2015

 

 Mitting Lekkoatletyczny o Puchar Burmistrza Krotoszyna 4.05.2015r.

III miejsce w klasyfikacji generalnej szkół
II miejsce Agnieszka Kaczmarek – bieg na dystansie 100m
I miejsce Tomasz Sitarz – bieg na dystansie 100m
IV miejsce Mateusz Rybicki – bieg na dystansie 100 m
III miejsce Monika Marszałek – bieg na dystansie 300m
IV miejsce Bartosz Kotala – bieg na dystansie 300m
III miejsce Jagoda Błażutycz – bieg na dystansie 600m
III miejsce Weronika Ratajczyk – bieg na dystansie 1000m
I miejsce Wiktoria Fraś – skok w dal
I miejsce Piotr Swora – skok w dal
III miejsce Katarzyna Matyba – pchniecie kulą

Mistrzostw Powiatu Krotoszyńskiego w Indywidualnej LA 8.05.2015r.

I miejsce Tomasz Sitarz – bieg na dystansie 100m, awans do finału rejonu
I miejsce Piotr Swora – skok w dal, awans do finału rejonu
III miejsce Jagoda Błażutycz – bieg na dystansie 600m, awans do finału rejonu
II miejsce Sztafeta szwedzka dziewcząt,  awans do finału rejonu: Weronika Ratajczyk, Wiktoria Kaczmarek, Monika Marszałek, Wiktoria Fraś
III miejsce Sztafeta szwedzka chłopców: Bartosz Stachowiak, Jakub Sorżycki, Jakub Błażutycz, Mikołaj Antczak
II miejsce Sztafeta dziewcząt 4x100m, awans do finału rejonu: Dominika Szwadzka, Aleksandra Rotman, Zuzanna Zimmermann, Bogna Marciniak
II miejsce Sztafeta chłopców 4x100m, awans do finału rejonu: Mateusz Rybicki, Piotr Swora, Bartosz Kotala, Tomasz Sitarz
III miejsce w I etapie XVII edycji Turnieju  Piłkarskiego Coca – Cola Cup 2015
III miejsce podczas Mistrzostw Powiatu w Piłce Siatkowej Plażowej dziewcząt 19.05.2015: Karolczak Alicja, Młynarczyk Sandra
I miejsce w Finale Rejonu Kalisz oraz III miejsce Finale Województwa Wielkopolskiego- Tomasz Sitarz na dystansie 100m

 


OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW NASZEGO GIMNAZJUM W MITTINGU LEKKOATLETYCZNYM O PUCHAR BURMISTRZA KROTOSZYNA
(KROTOSZYN 4.05.2015r.)

DZIEWCZYNY CHŁOPCY
100 m
AGNIESZKA KACZMAREK II m TOMASZ SITARZ I m
MATEUSZ RYBICKI  IV m
300 m
MONIKA MARSZAŁEK III m BARTOSZ KOTALA IV m
BARTOSZ STACHOWIAK VI m
JAKUB SORŻYCKI VI m
PATRYK CZECHOWSKI    VI m
600 m
JAGODA BŁAŻUTYCZ   III m
1000 m
WERONIKA RATAJCZYK  III m
SKOK W DAL
FRAŚ WIKTORIA I m SWORA PIOTR I m
BOGNA MARCINIAK   VI m JAKUB BŁAŻUTYCZ     V m
PCHNIĘCIE KULĄ
KATARZYNA MATYBA   III m NORBERT TYSIAK IV m

                 
W roku szkolnym 2013/14 uczniowie naszego gimnazjum wzięli udział w wielu konkursach, zawodach, olimpiadach itp. organizowanych poza murami naszej szkoły. Nie zawsze osiągaliśmy najwyższe pozycje, ale mamy na swoim koncie liczne sukcesy. Do najważniejszych należą:

Wojewódzki Konkurs Chemiczny (etap rejonowy)- D. Dopierała, kl. 3b
Powiatowa  Gimnazjada z Języka Angielskiego – wyróżnienie ( Weronika Pawlaczyk)
Powiatowy konkurs Języka Niemieckiego ( Maciej Chmielarczyk i Bogumiła Ostój zajęli czwarte miejsce)
Powiatowy Konkursu Piosenki Obcojęzycznej w Krotoszynie.
Maciej Chmielarczyk i Patryk Pstrąg zostali po raz drugi laureatami konkursu.
Konkurs ekologiczny  – 4 miejsce w powiecie
Przegląd chórów w ramach programu „Śpiewająca polska” w Ostrowie  Wlkp.  zdobycie złotego pasma


Zawody sportowe i osiągnięcia w roku szkolnym 2013/2014

II miejsce Mistrzostw Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych chłopców
II miejsce w  Mistrzostw Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych dziewcząt
 II miejsce w Drużynowym Tenisie Stołowy dziewcząt
III miejsce w Drużynowym Tenisie stołowym chłopców
Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Zduny z okazji Święta Niepodległości dla
uczniów gimnazjów powiatu krotoszyńskiego (indywidualnie: I miejsce Żaneta Młynarczyk i Piotr Matyba, III miejsce Monika Siwiec, zespołowo: Gimnazjum Zduny)
III miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Halowej Piłce Nożnej
IV miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Piłce Siatkowej Halowej
I miejsce podczas III Międzygimnazjalnych Manewrów w warunkach polowych Udzielanie Pierwszej Pomocy
III miejsce  Halowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców Gimnazjum o Puchar  Dyrektora  Zespołu Gimnazjum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kobylinie

·   
Indywidualne Biegi Przełajowe

 II miejsce Czubak Gerard – awans do finału rejonu
III miejsce Mistrzostwa Powiatu w  Piłce Nożnej „Orlik”


  
Mityng Lekkoaltetyczny o Puchar Burmistrza Krotoszyna

I miejsce Czubak Gerard 100m
III miejsce Patryk Robakowski pchnięcie kulą
III miejsce Marta Kokot skok w dal
II miejsce Weronika Ratajczyk 600m
IV miejsce Adler Patryk pchnięcie kulą


·
      
Mistrzostwach Powiatu w LA – Krotoszyn

I miejsce Czubak Gerard 100m – awans do finału rejonu
III miejsce Piotr Swora skok w dal – awans do finału rejonu
III miejsce Sitarz Tomasz 100m – awans do finału rejonu
II miejsce Piotr Matyba pchnięcie kulą
II miejsce Sztafeta szwedzka dziewcząt: Kaczmarek Wiktoria, Kokot Marta, Ostój Bogumiła, Adler Justyna – awans do finału rejonu
III miejsce Sztafeta 4x100m chłopców: Czubak Gerard, Pregel Ireneusz, Sitarz Tomasz,  Styburski Michał
III miejsce podczas Mistrzostw Powiatu Krotoszyńskiego w Piłce Siatkowej Plażowej Chłopców – Krotoszyn 20.05.14r. – awans do finału rejonu
III  miejsce w finale powiatowym „Gimnazjady” w plażowej piłce siatkowej chłopców i awans do finału rejonowego w Kaliszu,
III miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych Chłopców w Krotoszynie,
II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w sztafetowych biegach przełajowych,
II miejsce w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt- Mistrzostwa Powiatu,
I miejsce w  Drużynowym Tenisie Stołowym Chłopców- Mistrzostwa Powiatu,


Wyniki egzaminu gimnazjalnego!             

Uczniowie klas trzecich naszego gimnazjum mogą być dumni z wyników, jakie uzyskali z egzaminu. Poniższe zestawienie przedstawia średnie wyniki egzaminu osiągnięte w naszej szkole i w powiecie. Należy przy tym pamiętać, że jesteśmy placówką publiczną otwartą na każdego ucznia.


 


układ terytorialny


 


historia wos


 


 język polski


geografia chemia fizyka biologia


 


matematyka


język angielski  podst


język angielski rozszerz


język niemiecki podst


język niemiecki rozszerz

powiat Krotoszyn

56,32%

62,69%

48,81%

43,79%

59,23%

39,40%

54,87%

33,58%

 

Zduny

54,67%

65,53%

49,88%

46,79%

63,27%

38,25%

53,40%

56,00%