PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ROK SZKOLNY 2021/2022

                                   PLAN  PRACY

                               SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO

                                                                                   ROK SZKOLNY 2021/2022

 W roku szkolnym 2021/2022 Samorząd Uczniowski planuje realizację następujących zadań:

 1. W ramach organizacji imprez szkolnych, obchodów rocznic i świąt:
  1. Przeprowadzenie wyborów samorządu uczniowskiego.
  2. Udział w uroczystościach rocznicowo-patriotycznych organizowanych na terenie miasta i gminy.
  3. Zorganizowanie „dni okolicznościowych” (Dzień Kropki, Dzień Kota, Mikołajki, itp.)
  4. Przygotowanie okolicznościowych kart z życzeniami dla nauczycieli i pracowników szkoły z okazji Dnia Edukacji, Bożego Narodzenia, Wielkanocy.
  5. Zorganizowanie poczty walentynkowej.
  6. Współpraca w przygotowaniu Dni Specjalnych (konkursy, zabawy, turnieje sportowe) oraz Święta Szkoły (festynu szkolnego).
 2. W ramach akcji pomocy innym przeprowadzenie akcji charytatywnych na rzecz:
  1. Fundacji na rzecz osób potrzebujących (zbiórka nakrętek, itp.)
  2. Pomocy rodzinnym domom dziecka – akcja Góra Grosza.
  3. Schroniska dla zwierząt.
 • Inne akcje i działania:
  1. Przeprowadzenie zbiórki makulatury, nakrętek, kasztanów – przeznaczenie zebranych funduszy na bieżącą działalność SU.
  2. Wykonanie gazetki ściennej informującej o akcjach SU oraz sukcesach naszych uczniów.
  3. Założenie „skrzynki potrzeb”.
  4. Zachęcanie uczniów do pracy w Samorządzie.
  5. Współpraca z pedagogiem szkolnym w zakresie realizacji programu profilaktycznego.
  6. Zorganizowanie międzyklasowych turniejów sportowych.

 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

Agnieszka Karolak-Raś

Aneta Czajka

Tomasz Ilnicki

Grzegorz Kryg