Nauczyciele

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zdunach mgr Andrzej Hejdysz
wicedyrektor 
mgr Dorota Krupińska

wicedyrektor  mgr Iwona Skowrońska
Edukacja wczesnoszkolna: Język niemiecki:
mgr Karolina Jankowska-Grzybek mgr Joanna Józyk
mgr Dorota Szczęsnowicz Karolina Mania-Krawętkowska
mgr Sylwia Wawrzynowicz mgr Mariola Piotrowska
mgr Lilla Smółka mgr Joanna Wojcieszak –Żyto
mgr Małgorzata Banasiewicz Informatyka, zajęcia komputerowe:
mgr Wioleta Robakowska mgr inż. Jerzy Wilk
mgr Anna Kajewska mgr Joanna Józyk
Język polski: mgr Zenon Robak
mgr Iwona Skowrońska Technika:
mgr Grzegorz Kryg mgr inż. Tomasz Bryjak
mgr Ewa Strugała
mgr Irma Zimmermann Plastyka:
mgr Bogumiła Bojewska mgr Filip  Flajszer
mgr Bożena Cichowlas mgr Adam Szczuraszek
Matematyka: Muzyka:
mgr Maria Kryg mgr Adam Szczuraszek
mgr Marek Krupiński Religia:
mgr Hanna Malec mgr Magdalena Smektała
mgr Krystian Strugała mgr Agnieszka Karolak – Raś
mgr inż. Tomasz Bryjak mgr ks. Łukasz Kocaj
Historia: Wychowanie fizyczne:
mgr Andrzej Hejdysz mgr Tomasz Ilnicki
mgr Maria Kryg mgr Włodzimierz Malec
mgr Grzegorz Kryg mgr Barbara Ćwigoń
mgr Zdzisław Malec mgr Aneta Ceglarz
mgr Bogumiła Bojewska mgr Damian Otworowski
Przyroda: Biblioteka:
mgr Agnieszka Chlebowska mgr Maria Murawska – Plewa
mgr Anna Kołodziejska Świetlica:
Język angielski: mgr Ilona Hybsz
mgr Grzegorz Matuła mgr Dorota Krupińska
mgr Maria Matuszczak mgr Jolanta Roszak
mgr Hanna Kozupa mgr Mirosława Płonka
mgr Marcelina Żuchowska
mgr Justyna Basty
mgr Justyna Szałata
mgr Natalia Stachowiak biologia:
zajęcia artystyczne: mgr Anna Kołodziejska
mgr Adam Szczuraszek mgr Monika Miśkiewicz- Żyto
edukacja dla bezpieczeństwa: geografia:
mgr Damian Otworowski mgr Agnieszka Chlebowska
doradztwo zawodowe: chemia:
mgr Mariola Piotrowska mgr Elżbieta Hejdysz
technika, zajęcia techniczne: fizyka:
mgr inż. Tomasz Bryjak mgr Elżbieta Hejdysz
mgr inż. Jerzy Wilk
nauczyciel wspierający Pedagog szkolny:
mgr Marta Kaczmarek mgr Beata Głownicka
mgr Dominika Kot