Rekrutacja

Zarządzenie Nr 502/2022 Burmistrza Zdun z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do publicznego przedszkola i publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zduny.
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zduny, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
Zarządzenie Burmistrza Zdun w sprawie określenia wzorów deklaracji, zgłoszenia i wniosków o przyjęcie do przedszkola i SP
Karta zapisu dziecka zamieszkałego w obwodzie SP Zduny
Karta zapisu dziecka z poza obwodu SP Zduny
Uchwała Rady Miasta Zduny  o rekrutacji
ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW
KLAUZULA INFORMACYJNA