Rekrutacja

Zarządzenie Nr 700/2023 Burmistrza Zdun z dnia 12 stycznia 2023 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do publicznego przedszkola i publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zduny.
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zduny, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
Zarządzenie Burmistrza Zdun w sprawie określenia wzorów deklaracji, zgłoszenia i wniosków o przyjęcie do przedszkola i SP
Zgłoszenie dziecka do szkoły zamieszkałego w obwodzie SP Zduny
Wniosek o przyjęcie dziecka z poza obwodu SP Zduny
Uchwała Rady Miasta Zduny  o rekrutacji
ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW
KLAUZULA INFORMACYJNA