Rekrutacja

Zarządzenie Burmistrza Zdun NR 899/2024
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zduny, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
Zarządzenie Burmistrza Zdun NR 900/2024
Zgłoszenie dziecka do szkoły zamieszkałego w obwodzie SP Zduny
Wniosek o przyjęcie dziecka z poza obwodu SP Zduny
Uchwała Rady Miasta Zduny  o rekrutacji
ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW
KLAUZULA INFORMACYJNA