Rekrutacja

Zarządzenie nr 33/2019  Burmistrza Zdun z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 dla przedszkoli i szkół podstawowych na terenie Gminy Zduny
Harmonogram rekrutacji – załącznik do zarządzenia nr 33/2019 z dnia 28 stycznia 2019r.
UCHWAŁA NR XL/276/2018 RADY MIEJSKIEJ W ZDUNACH z dnia 31 stycznia 2018 r.w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji dzieci dla klas I zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Zduny
Zasady rekrutacji uczniów
Karta zapisu dziecka
Karta zapisu dziecka z poza obwodu
Załącznik do karty z poza obwodu