Kalendarz szkolny

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

L. P. Zadanie Termin Odpowiedzialni
1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/19 3 września 2018 r. dyrektor, wicedyrektorzy,  mgr I. Zimmermann
2. Spotkanie z rodzicami – informacja o pracy szkoły               w nowym roku szkolnym 11 września 2018 r. dyrektor, wicedyrektorzy, wychowawcy klas
3. 79 rocznica wybuchu II wojny światowej – apele, wystawy wrzesień 2018 r. Samorząd uczniowski, wychowawcy klas, mgr Z. Malec, mgr G. Kryg
4. Pasowanie uczniów klas I 28 września 2018 r. Samorząd uczniowski, wychowawcy klas II i III,
5. Dzień Edukacji Narodowej 15 października 2018 r. Samorząd uczniowski, dyrektor
6. Dzień specjalny – 100 lecie Odzyskania Niepodległości 25 października 2018 r. mgr H. Malec, mgr Z. Malec,  mgr B. Bojewska,  mgr M. Kryg, mgr M. Smektała,  mgr M. Banasiewicz
7. Spotkanie z rodzicami – informacja o postępach                  w nauce i zachowaniu 29 października 2018 r. dyrektor, wychowawcy klas
8. Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych 2 listopada 2018 r. dyrektor
9. Uroczysta Akademia a okazji 100 – lecia Odzyskania Niepodległości 12 listopada 2018 r. mgr B. Cichowlas, mgr A. Szczuraszek
10. Światowy Dzień Niepełnosprawności 3 grudnia 2018 r. mgr B. Głownicka, mgr M. Krupiński, mgr D. Kot, mgr B Ćwigoń, mgr I. Hybsz, mgr K. Strugała 
11. Mikołajki – spotkania klasowe po 4 godzinie lekcyjnej 6 grudnia 2018 r. Samorząd uczniowski, wychowawcy klas, rada rodziców
12. Spotkanie z rodzicami – informacja                                         o przewidywanych ocenach niedostatecznych 10 grudnia 2018 r. dyrektor, wychowawcy klas, nauczyciele poszczególnych przedmiotów
13. Egzamin i sprawdzian próbny klas VIII i III gimnazjum 10 – 14 grudnia 2018 r. dyrektor, wicedyrektorzy, nauczyciele poszczególnych przedmiotów
14. Spotkanie z rodzicami – informacja                                      o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych                       z poszczególnych przedmiotów oraz zachowania 8 stycznia 2019 r. dyrektor, nauczyciele poszczególnych przedmiotów, wychowawcy
15. Rada klasyfikacyjna półroczna 11 stycznia 2019 r. dyrektor, nauczyciele
16. Spotkania wigilijne – po 4 godzinie lekcyjnej 21 grudnia 2018 r. dyrektor, wychowawcy klas, samorząd uczniowski
17. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2018 r. dyrektor
18. Ferie zimowe 14 – 27 stycznia 2019 r. dyrektor
19. Rocznica Powstania Wlkp. – akademia, wystawy, apele 4 lutego 2019 r. mgr E. Strugała,

mgr A. Szczuraszek

20. Międzynarodowy Dzień Kobiet -akademia 8 marca 2019 r. Samorząd szkolny, Dyrektor
21. Spotkanie z rodzicami – informacja o postępach                   w nauce i zachowaniu 21 marca 2019 r. Dyrektor, nauczyciele poszczególnych przedmiotów, wychowawcy klas
22. Zewnętrzny egzamin gimnazjalny 10 – 12 kwietnia 2019 r. Dyrektor, wicedyrektorzy, członkowie zespołów nadzorujących
23. Sprawdzian zewnętrzny klas VIII 15 -17 kwietnia 2019 r. Dyrektor, wicedyrektorzy, członkowie zespołów nadzorujących
24. Wiosenna przerwa świąteczna 18 – 23 kwietnia 2019 r. dyrektor
25. Dzień Ziemi 29 kwietnia 2019 r. Samorząd uczniowski, wychowawcy klas
26. Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych 2 maja 2019 r. dyrektor
27. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 10 maja 2019 r. mgr B. Bojewska, mgr A. Szczuraszek
28. Tydzień zdrowia maj 2019 r.  
29. Spotkanie z rodzicami – informacja                                         o przewidywanych ocenach niedostatecznych 16 maja 2019 r. Dyrektor, nauczyciele poszczególnych przedmiotów, wychowawcy klas
30. Tydzień zawodoznawczy maj 2019 r. mgr M. Piotrowska, wychowawcy klas VIII i III gimnazjum
31. Dzień Dziecka i Dzień Sportu 3 czerwca 2019 r. Dyrektor, wicedyrektorzy, nauczyciele wychowania fizycznego, wychowawcy klas
32. Festyn szkolny 8 czerwca 2019 r. Dyrektor, rada rodziców, wszyscy nauczyciele
33. Spotkanie z rodzicami – informacja                                            o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych i zachowania końcoworocznych 13 czerwca 2019 r. Dyrektor, nauczyciele poszczególnych przedmiotów, wychowawcy klas
34. Rada klasyfikacyjna końcoworoczna 17 czerwca 2019 r. Dyrektor, wychowawcy klas, nauczyciele poszczególnych przedmiotów
35. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 21 czerwca 2019 r. K. Mania – Krawętkowska, mgr A. Szczuraszek
36. Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r. dyrektor