Kalendarz szkolny

Kalendarz roku szkolnego 2019/20

L. P.

Zadanie

Termin

Odpowiedzialni

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/19

2 września 2019 r.

dyrektor, wicedyrektorzy

2.

Spotkanie z rodzicami – informacja o pracy szkoły  w nowym roku szkolnym

10 września 2019 r.

dyrektor, wicedyrektorzy, wychowawcy klas

3.

80 rocznica wybuchu II wojny światowej – apele, wystawy

wrzesień 2019 r.

Samorząd uczniowski, wychowawcy klas, mgr Z. Malec, mgr G. Kryg

4.

Pasowanie uczniów klas I

30 września 2019 r.

Samorząd uczniowski, wychowawcy klas II i III,

5.

Dzień Edukacji Narodowej

15 października 2019 r.

mgr I. Zimmermann, mgr A. Szczuraszek,  Samorząd uczniowski, dyrektor

6.

Uroczysta Akademia a okazji 101 – lecia Odzyskania Niepodległości

07 listopada 2019 r.

mgr J. Wojcieszak – Żyto,  mgr A. Szczuraszek

7.

Spotkanie z rodzicami – informacja o postępach                  w nauce i zachowaniu

30 października 2019 r.

dyrektor, wychowawcy klas

9.

Światowy Dzień Niepełnosprawności

5 grudnia 2019 r.

mgr B. Głownicka, mgr M. Krupiński,  mgr D. Kot, mgr B Ćwigoń, mgr I. Hybsz, mgr K.  Strugała

11.

 Sprawdzian próbny klas VIII

14 – 16 stycznia 2020 r.

dyrektor, wicedyrektorzy, nauczyciele poszczególnych przedmiotów

12.

Spotkanie z rodzicami – informacja      o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z poszczególnych przedmiotów oraz zachowania

21 stycznia 2020 r.

dyrektor, nauczyciele poszczególnych przedmiotów, wychowawcy

13.

Rada klasyfikacyjna półroczna

24 stycznia 2020 r.

dyrektor, nauczyciele

14.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2019 r.

dyrektor

15.

Ferie zimowe

27 stycznia – 9 lutego 2020 r.

dyrektor

16.

Rocznica Powstania Wlkp. – akademia, wystawy, apele

14 lutego 2020 r.

mgr B. Bojewska,  mgr A. Szczuraszek

17.

Międzynarodowy Dzień Kobiet -akademia

9 marca 2020 r.

Samorząd szkolny, Dyrektor

18.

Wiosenna przerwa świąteczna

9 – 14 kwietnia 2020 r.

dyrektor

19.

Sprawdzian zewnętrzny klas VIII

21 -23 kwietnia 2020r.

Dyrektor, wicedyrektorzy, członkowie zespołów nadzorujących

20.

Spotkanie z rodzicami – informacja o postępach                   w nauce i zachowaniu

22 kwietnia 2020 r.

Dyrektor, nauczyciele poszczególnych przedmiotów, wychowawcy klas

21.

Dzień Ziemi

kwiecień 2020 r.

Samorząd uczniowski, wychowawcy klas

22.

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

7 maja 2020 r.

mgr G. Kryg

mgr A. Szczuraszek

23.

Tydzień zdrowia

maj 2020 r.

mgr A. Kołodziejska,

mgr M. Żuchowska,

mgr A. Chlebowska

24.

Tydzień zawodoznawczy

maj 2020 r.

mgr M. Piotrowska, wychowawcy klas VIII

25.

Dzień Dziecka i Dzień Sportu

1 czerwca 2020 r.

Dyrektor, wicedyrektorzy, nauczyciele wychowania fizycznego, wychowawcy klas

26.

Festyn szkolny

6 czerwca 2020 r.

Dyrektor, rada rodziców, wszyscy nauczyciele

27.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

12 czerwca 2020 r.

dyrektor

28.

Spotkanie z rodzicami – informacja                                            o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych                         i zachowania końcoworocznych

18 czerwca 2020 r.

Dyrektor, nauczyciele poszczególnych przedmiotów, wychowawcy klas

29.

Rada klasyfikacyjna końcoworoczna

22 czerwca 2020 r.

Dyrektor, wychowawcy klas, nauczyciele poszczególnych przedmiotów

30.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

26 czerwca 2020 r.

mgr E. Strugała,

mgr A. Szczuraszek

31.

Ferie letnie

27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

dyrektor