Kalendarz szkolny

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

 

  1.  

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2023 r.

Podstawa prawna:

– § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego(Dz. U. poz. 1603 z późniejszymi zmianami)

2.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

2-3 listopada 2023 r.

Podstawa prawna:

– § 5 ust 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603,
z późn. zm)

3.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2023 r.


Podstawa prawna:

– § 3 ust 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603,
z późn. zm)

4.     

 Ferie zimowe

·         12  – 25 lutego 2024 r.

kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

Podstawa prawna:
– § 3 ust 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603,
z późn. zm)

5.

Rekolekcje Wielkopostne

Ustalają władze kościelne

6.     

 Wiosenna przerwa świąteczna

 

28 marca –2 kwietnia 2024 r.


Podstawa prawna:
– § 3 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603,
z późn. zm)

7.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

2 maja 2024 r.

Podstawa prawna:

– § 5 ust 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603,
z późn. zm)

8.     

Egzamin ósmoklasisty

14-16 maja 2024 r.

Podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia                       2 sierpnia 2022r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1636).

9.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

30 maja 2024 r.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna:

– § 5 ust 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603,
z późn. zm)

10.  

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

21 czerwca 2024 r.


Podstawa prawna:
– § 2 ust 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603,
z późn. zm)

11.

Ferie letnie

22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.


Podstawa prawna:
– § 3 ust 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603,
z późn. zm)