LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

Szkoła Podstawowa w Zdunach uczestniczy w programie Ministerstwa Edukacji i Nauki „ Laboratoria przyszłości”.

W ramach pozyskanych środków szkoła zakupiła nowoczesny sprzęt o łącznej wartości 121200,00 zł zgodny z katalogiem wyposażenia podstawowego i dodatkowego opracowanego przez MEiN.

 Nasze pracownie wzbogaciły się m.in. o drukarkę 3D z akcesoriami, mikrokontrolery, stacje lutownicze, aparat fotograficzny, kamerę, sprzęt nagłaśniający, roboty z akcesoriami, długopisy 3D, gogle VR.  Dzięki funduszom powstała pracownia techniczna wyposażona w sprzęt do majsterkowania i  gotowania.

Celem programu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w ciekawy, angażujący uczniów i rozwijający ich zainteresowania sposób. Program ma też wspierać szkoły podstawowe w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM ( nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

Doposażenie szkoły w nowy sprzęt i pomoce dydaktyczne pozwoli na uatrakcyjnienie dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy oraz zdobycie praktycznych umiejętności przez uczniów. Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany podczas zajęć lekcyjnych oraz na kółkach zainteresowań.

Dzień Chłopaka

Pierwszy miesiąc z Laboratorium Przyszłości za nami.

Nareszcie wystartowaliśmy !!!

Podsumowanie października

Pokoje marzeń klas VI.