Szkolny Klub Małego Odkrywcy

 

 1. Co to jest?

W Szkolnym Klubie  Małego  Odkrywcy  dzieci wspólnie eksperymentują pod okiem opiekunów i poznają tajniki gry w szachy, zdobywając wiedzę. Uczniowie  sami poszukują interesujących ich tematów i zamiast zaglądać do podręcznika, zdobywają odpowiedzi poprzez eksperymentowanie. Podstawą jest metoda badawcza, która rozwija wiele kompetencji i zdolności jednocześnie, pozwala na przekraczanie szkolnych granic między przedmiotami i pokazuje, że popełnianie błędów jest o tyle cenne, że uczy rozwiązywać problemy. Tematów do eksperymentowania poszukujemy w przyrodzie, fizyce, chemii a nawet w plastyce. Podczas wykonywania ciekawych i poważnych eksperymentów wykorzystujemy przedmioty otaczające nas, dostępne w kuchni, w szkole na spacerze, czy w ogrodzie.

Te ogólnie dostępne przedmioty stanowią narzędzia do eksperymentowania. Wspólne eksperymentowanie kształtuje umiejętności społeczne i osobiste. Buduje pewność siebie, uczy współpracy, komunikacji, podejmowania inicjatywy, odpowiedzialności. 

 1. Cele Klubu Małego Odkrywcy.

Głównym celem działania klubu jest pobudzanie, rozwijanie zainteresowań, ciekawości oraz zachęcanie „małych naukowców” do samodzielnych eksperymentów oraz wnikliwej obserwacji przebiegu i skutków obserwowanych doświadczeń, poznania tajników i piękna gry w szachy itp., oraz:

 • rozwijanie logicznego myślenia,
 • trenować myślenie przyczynowo-skutkowe oraz zauważanie zależności między zdarzeniami,
 • zrozumienie konsekwencji swoich działań,
 • budzenie i aktywizowanie ciekawości oraz aktywności poznawczej dziecka,
 • rozwijanie zainteresowań technicznych i przyrodniczych,
 • stawianie i rozwiązywanie problemów, dostrzeganie związków między przyczyną a skutkiem,
 • poznanie prostych zjawisk przyrodniczo-fizycznych poprzez przeprowadzanie prostych doświadczeń,
 • odkrywanie piękna i złożoności środowiska przyrodniczego,
 • inicjowanie samodzielnych działań dzieci w naturalnym środowisku,
 • wzbogacenie słownika dziecięcego o nowe pojęcia,
 • budowanie więzi społecznych na płaszczyźnie grupy, przestrzeganie zasad współdziałania.
 1. Kiedy się spotykamy?

Każdy wtorek w godz. 13:30 – 14:30, w sali nr 6

( przemiennie zajęcia doświadczalne z nauką gry w szachy i grami logicznymi)

 1. Osoby prowadzące:

– zajęcia doświadczalne: Dominika Kot, Sylwia Wawrzynowicz,

– nauka gry w szachy i gry logiczne: Renata Marciniak.