KÓŁKO TANECZNE

Serdecznie zapraszam na zajęcia taneczne w Szkole Podstawowej
w Zdunach!!!!

Grupa taneczna nosi nazwę „Gwiazdy“!!!!

Celem głównym tańca jest wzbogacenie wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka poprzez kształcenie i wychowawcze wartości działań muzycznych i teatralnych. Wspomagany w ten sposób jest rozwój młodego człowieka, poczucie własnej wartości. Dzieci na zajęciach wdrażane są do odkrywania swoich uzdolnień scenicznych, wczuwania się w rolę. Rozwijają zmysły wokalne oraz możliwość zaprezentowania się na scenie. Zapoznają się z różną techniką tańca. Będą rozwijać ekspresję niewerbalną i muzyczną. Kształtować aktywność twórczego działania oraz panowania nad własnym ciałem i nad uczuciami. Ważnym zadaniem zajęć jest również przygotowanie dzieci do wartościowego i racjonalnego spędzania czasu wolnego. Uczą się dokonywać wyborów, a tym samym odkrywają inny świat i rozwijają wiarę w siebie. Rytm stwarza duże możliwości w rozwoju dziecka