Wykaz podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla klasy 4-8 w roku szkolnym 2021/2022.

                                                                                        INFORMACJA DLA RODZICÓW 
Szkoła zakupuje podręczniki  dla wszystkich uczniów w ramach dotacji celowej. Indywidualnie uczniowie zaopatrują się w podręcznik do religii. Dotacja na zakup ćwiczeń w klasach IV- VIII wynosi 24.75 zł, co pozwala zakupić
5 zeszytów, przy czym do j. polskiego i do matematyki należy zakupić po 2 zeszyty, co w sumie daje 4. Ponadto chęć korzystania z ćwiczeń zgłaszają również nauczyciele języków obcych (j. niemiecki i j. angielski), biologii i geografii. 
Z powyższym część ćwiczeń musi być zakupiona przez uczniów, ale tylko za zgodą wszystkich rodziców.