Wykaz podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla klasy 4-8

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 – KLASA IV

L.p Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo Numer dopuszczenia
1. Język polski „Między nami” Agnieszka Łuczak, Anna MurdzekKamila Krzemieniewska – Kleban GWO 867/1/2017
2. Matematyka „Matematyka wokół  nas” Helena Lewicka

Marianna Kowalczyk

WSiP 787/4/2017
3. Przyroda „Tajemnice przyrody” Maria Marko Worłowska, Feliks Szlajfer,Joanna Stawarz Nowa Era 863/2017
4. Historia „Podróże w czasie” Tomasz Małkowski GWO 829/1/2017
5. Język niemiecki „Punkt” Anna Potapowicz WSiP 304/1/2010/2014
6. Język angielski “Team Up Plus 1”  Philippa Bowen, Denis Delaney with Diana Anyakwo OXFORD 822/1/2017
7. Plastyka Plastyka klasa IV  Ilona Pisarkiewicz,
Iwona Rarnotowska
WSiP 779/1/2017
8. Muzyka „Klucz do Muzyki” Urszula Smoczyńska,Katarzyna  Jakóbczak-DrążekAgnieszka Sołtysiak WSiP 858/1/2017
9. Informatyka „Informatyka Europejczyka” Danuta Kiałka. Katarzyna Kiałka Helion 876/1/2017
10. Religia „Miejsce  pełne Bogactw”
PODRĘCZNIK ZAKUPUJĄ UCZNIOWIE
Ks.dr K.Mielnicki, B.Nosek, E.Kondrak Jedność AZ-21-02+12-Ki-1/12
11. Technika „Jak to działa?” Lech Łabecki,Marta Łabecka Nowa Era 295/1/2017

 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019– KLASA V

L.p Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo Numer dopuszczenia
1. Język polski „Między nami” Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek GWO 867/2/2018
2. Matematyka „Matematyka wokół  nas” Helena Lewicka

Marianna Kowalczyk

WSiP 832/2/2018
3. Biologia „Puls Życia” klasa V Marian Sęktas, Joanna Stawarz Nowa Era 844/1/2018
4. Historia „Podróże w czasie” Tomasz Małkowski GWO 829/2/2018
5. Język angielski “Team Up Plus” Philippa Bowen, Denis Delaney with Diana Anyakwo OXFORD 822/2/2017
6. Język niemiecki „Punkt” Anna Potapowicz WSiP 304/1/2010/2015
7. Plastyka Plastyka klasa V Stanisław K. Stopczyk, Barbara Neubart, Joanna Chołaścińska, Katarzyna Janus-Borkowska WSiP 779/2/2018
8. Muzyka Klucz do muzyki Urszula Smoczyńska, Katarzyna Jakóbczak-Drążek, Agnieszka Sołtysik WSiP 858/2/2018
9. Technika Jak to działa? Lech Łabecki, Marta Łabecka Nowa Era 295/2/2018
10. Informatyka „Informatyka Europejczyka” Danuta Kiałka. Katarzyna Kiałka Helion 876/2/2018
11. Geografia Planeta Nowa Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz Nowa Era 906/1/2018
12. Religia „Spotkania uBOGAcające”
PODRĘCZNIK ZAKUPUJĄ UCZNIOWIE
ks.dr K.Mielnicki, E.Kondrak, E.Parszewska Jedność AZ-22-02/12-KI-1/13

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019– KLASA VI

L.p Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo Numer dopuszczenia
1. Język polski „Między nami. Język polski 6” Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek GWO  
2. Matematyka „Matematyka  wokół nas” H.Lewicka, M.Kowalczyk WSiP 787/3/2019
3. Biologia „Podręcznik Puls życia dla klasy 6” Joanna Stawarz  Nowa Era 844/2/2019
4. Geografia „Planeta nowa. Podręczni do geografii dla klasy 6 szkoły podstawowej” Tomasz Rachwał, Roman Malarz, Dawid Szczypiński Nowa Era 906/2/2019
5. Historia „Podróże w czasie. Historia  6” Tadeusz Małkowski GWO  
6. Język niemiecki „Punkt” A.Potapowicz WSiP 304/3/2010/2017
7. Język angielski „Team Up Plus 6” Philippa Bowen and Denis Delaney with Jenny Quintana OXFORD
8. Plastyka „Plastyka” Stanisław K. Stopczyk, Joanna Chołaścińska, Barbara Neubart WSiP  779/3/2019
9. Muzyka „Klucz do muzyki” Urszula Smoczyńska, Katarzyna Jakóbczak-Drążek, Agnieszka Sołtysik WSiP 858/3/2019
10. Technika „Jak to działa?” Lech Łabecki, Marta Łabecka Nowa Era 295/3/2019
11. Informatyka „Informatyka Europejczyka”Podręcznik dla szkoły podstawowej
klasa 6
Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka Helion S.A. 876/3/2019
12. Religia „Tajemnice BOGAtego życia”PODRĘCZNIK ZAKUPUJĄ UCZNIOWIE ks.dr K.Mielnicki, E.Kondrak, E.Parszewska Jedność, Kielce AZ-23-02/12-KI-3/14

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019– KLASA VII

L.p Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo Numer dopuszczenia
  1.           Język polski „Między nami” Agnieszka Łuczak, Ewa PrylińskaAgnieszka Suchowierska, Roland Maszka GWO 867/4/2017
  2.          
Matematyka
„Matematyka wokół nas” Anna Drążek,Maria Wójcicka,Ewa Durniak,Ewa Kokiernak-Jurkiewicz WSiP 787/4/2017
  3.           Geografia „Planeta nowa” Roman Malarz,Mariusz Szobert Nowa Era 906/3/2017
  4.           Biologia „Puls Życia” Małgorzata Jefimow Nowa Era 844/4/2017
  5.           Chemia „Chemia Nowej Ery Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin Nowa Era 785/1/2017
  6.           Fizyka „ Spotkania z fizyką” Grażyna Francuz – Ornut,Teresa KulawikMaria Nowotny-Różańska Nowa Era
885/1/2017
  7.           Historia „Podróże w czasie” Tomasz Małkowski GWO 829/4/2017
  8.           Język niemiecki Kompass Team 1Kompass Team 2 Elżbieta Reymont, Agnieszka SibigaMałgorzata Jezierska-Wiejak PWN 812/1/2017
812/2/2017
  9.           Język angielski English Class A2+ Bob Hastings,Stuart McKinleyArek Tkacz Longman Pearson Education 840/4/2017
10.         Plastyka „Plastyka” Stanisław Stopczyk,Barbara NeubartJoanna Chałaścińska WSiP 779/1/2017
11.         Muzyka „Klucz do muzyki” Katarzyna Jakóbczak- Drążek,Agnieszka SołtysiakWłodzimierz Sołtysiak WSiP 858/4/2017
12.         Informatyka „Informatyka Europejczyka” Jolanta Pańczyk Helion 876/4/2017
13.         Religia Błogosławieni, którzy szukają Jezusa – podręcznikPODRĘCZNIK ZAKUPUJĄ UCZNIOWIE ks.dr K.Mielnicki, E.Kondrak, E.Parszewska Jedność AZ-31-01/13-KI-3/13

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019– KLASA VIII

L.p Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo Numer dopuszczenia
         1.           Język polski „Między nami” Agnieszka Łuczak, Ewa Prylińska, Kamila Krzemieniewska-Kleban, Agnieszka Suchowierska GWO 867/5/2018
         2.           Matematyka „Matematyka wokół nas” Anna Drążek,Maria Wójcicka,Ewa Durniak,Ewa Kokiernak-Jurkiewicz WSiP 787/5/2018
         3.           Geografia „Planeta Nowa” Tomasz Rachwał, Dawid Szczypińsk Nowa Era 906/4/2018
         4.           Biologia „Puls Życia” Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas Nowa Era 844/3/2018
         5.           Chemia „Chemia Nowej Ery Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin Nowa Era 785/2/2018
         6.           Fizyka „ Spotkania z fizyką” Grażyna Francuz – Ornut,Teresa KulawikMaria Nowotny-Różańska Nowa Era 885/2/2018
         7.           Historia „Podróże w czasie” Tomasz Małkowski GWO  
         8.           Język niemiecki Kompass Team 3 Elżbieta Reymont, Agnieszka SibigaMałgorzata Jezierska-Wiejak PWN 812/3/2018
         9.           Język angielski English Class B1 Carolyn Barraclough, Suzanne Gaynor, Arek Tkacz Pearson Central Europe 840/5/2017
       10.         Informatyka „Informatyka Europejczyka” Jolanta Pańczyk Helion 876/5/2018
       11.         Edukacja dla bezpieczeństwa Żyję i działam bezpiecznie
Jarosław Słoma
Nowa Era 846/2017
       12.         Wiedza o społeczeństwie KOSS. Wiedza o społeczeństwie w szkole podstawowej praca zbiorowa pod red. Alicji Pacewicz i Tomasza Merty Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej 929/2018
       13.         Religia „Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi”PODRĘCZNIK ZAKUPUJĄ UCZNIOWIE Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska Jedność AZ-32-01/13-KI-4/14

 WYKAZ  ĆWICZEŃ  OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

KLASA IV
L.p Przedmiot Tytuł ćwiczeń Autor Wydawnictwo
1. Matematyka Matematyka wokół nas część 1 i 2 Lewicka, Kowalczyk WSiP
2. Przyroda Zeszyt ćwiczeń do przyrody dla klasy 4 szkoły podstawowej. Tajemnice przyrody 4 Jolanta Golanko, Urszula Moździerz, Joanna Stawarz, Iwona Wróbel Nowa Era
3. Język angielski Team up plus dla klasy 4 Diana Anyakwo, Denis Delaney, Philippa Bowen Oxford
4. Język niemiecki Zeszyt ćwiczeń „Punkt”
wydanie III 2017
A. Potapowicz WSiP
5. Język polski Język polski 4. Między nami zeszyt ćwiczeń część 1 (+część 2)(wersja A) A. Łuczak, A. Murdzek GWO
6. Religia – zakupują uczniowie Miejsca pełne BOGActw
– Zeszyt ćwiczeń
Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska Jedność
KLASA V
1. Matematyka Matematyka wokół nas
część  1 i 2
Lewicka, Kowalczyk WSiP
2. Geografia Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy 5. Planeta Nowa Kamila Skomoroko Nowa Era
3. Biologia Puls Życia. Zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej Jolanta Holeczek, Jolanta Pawłowska,
Jacek Pawłowski
Nowa Era
4. Język angielski Team up plus dla klasy 5 Philippa Bowen, Denis Delaney, Diana Anyakwo Oxford
5. Język niemiecki Zeszyt ćwiczeń „Punkt”
wydanie III 2018
A. Potapowicz WSiP
6. Język polski Język polski 5. Między nami zeszyt ćwiczeń część 1 (+część 2)(wersja A) A. Łuczak, A. Murdzek GWO
7. Religia – zakupują uczniowie Spotkania uBOGAcające
– Zeszyt ćwiczeń
Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska, Jolanta Konat Jedność
KLASA VI
1. Matematyka Matematyka wokół nas część 1 i 2 Lewicka, Kowalczyk WSiP
2. Biologia Puls życia zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy 6 Magdalena Fiałkowska-Kołek, Sławomir Gębica, Agnieszka Siwik Nowa Era
3. Język angielski Team up plus dla klasy 6 Denis Delaney, Philippa Bowen Oxford
4. Język niemiecki Zeszyt ćwiczeń „Punkt” A. Potapowicz WSiP
5. Język polski Język polski 6. Między nami zeszyt ćwiczeń część 1 (+część 2)(wersja A) A. Łuczak i inni GWO
6. Geografia Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy 6. Planeta Nowa   Kamila Skomoroko Nowa Era
7. Religia – zakupują uczniowie Tajemnice BOGAtego życia
– Zeszyt ćwiczeń
Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska, Agnieszka Sętorek Jedność
KLASA VII
1. Geografia Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy 7. Planeta Nowa Justyna Knopik, Maria Kucharska, Ryszard Przybył
i inni
Nowa Era
2. Biologia Puls Życia. Zeszyt ćwiczeń do biologii klasa 7. Barbara Januszewska-Hasiec, Jolanta Holeczek Nowa Era
3. Język angielski English class Zeszyt ćwiczeń A2+ Bob Hasting, Stuart  McKinley, Arek Tkacz Pearson
4. Język niemiecki Zeszyt ćwiczeń Kompass Team 1Zeszyt ćwiczeń Kompass Team 2 Elżbieta Reymont, Agnieszka Sibiga, Małgorzata Jezierska-Wiejak PWN
5. Język polski Język polski 7. Między nami zeszyt ćwiczeń część 1 (+część 2)(wersja A) A. Łuczak, E. Prylińska GWO
KLASA VIII
1. Biologia Puls Życia. Zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy 8 Barbara Januszewska-Hasiec, Jolanta Holeczek Nowa Era
2. Język angielski English Class B1 Carolyn Barraclough, Suzanne Gaynor, Arek Tkacz Pearson Central Europe
3. Język niemiecki Zeszyt ćwiczeń Kompass Team 3 Elżbieta Reymont, Agnieszka Sibiga, Małgorzata Jezierska-Wiejak PWN
4. Geografia Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy 8. Planeta Nowa R. Przybył Nowa Era
5. Język polski Język polski 8. Między nami zeszyt ćwiczeń część 1 (+część 2)(wersja A)  A. Łuczak, E. Prylińska GWO