Wykaz podręczników klasy 1-3

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 – KLASA I

Lp Przedmiot Tytuł podręcznika  Autor Wydawnictwo Numer dopuszczenia
1. Edukacja        wczesnoszkolna „Elementarz odkrywców” Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień

Joanna Winiecka-Nowak,Krystyna Bielenica

Maria Bura,Małgorzata Knil. Bogusława Lankiewicz

 

Nowa Era

 

790/1/2017
2. Język angielski  „New English Adventure 1”  Tessa Lochowski,Cristiana Bruni,Regina Raczyńska Pearson Central Europe 819/1/2017
3. Religia „Żyjemy w Bożym świecie”

 PODRĘCZNIK ZAKUPUJĄ UCZNIOWIE

Elżbieta, Kondrak Dariusz Kurpiński, Jerzy Snopek Jedność AZ-11-01/12-KI-1/12

 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019– KLASA II 

 L.p. Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo Numer dopuszczenia
1. Edukacja polonistyczna, przyrodniczo-społeczna Elementarz odkrywców. Klasa II. część 1, 2 Podręcznik Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Joanna Winiecka-Nowak Nowa Era 790/3/2018
2. Edukacja polonistyczna, przyrodniczo-społeczna Elementarz odkrywców. Klasa II. część 3, 4 Podręcznik Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Joanna Winiecka-Nowak Nowa Era 790/4/2018
3. Edukacja matematyczna Elementarz odkrywców. Klasa II. część 1,  Podręcznik Krystyna Bielenica, Maria Bura,Małgorzata Knil. Bogusława Lankiewicz Nowa Era 790/3/2018
4. Edukacja matematyczna Elementarz odkrywców. Klasa II. część 2,  Podręcznik Krystyna Bielenica, Maria Bura,Małgorzata Knil. Bogusława Lankiewicz Nowa Era 790/4/2018
4. Język angielski „New English Adventure 2” Anne Worall,  Viv Lambert, Arek Tkacz Pearson Central Europe 819/2/2018
5. Religia „Idziemy do Jezusa”
PODRĘCZNIK ZAKUPUJĄ UCZNIOWIE
Darius Kurpiński z, Jerzy Snopek   

Jedność 

AZ-12-01/12-KI-3/12

 

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 – KLASA III     

L.p. Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo Numer dopuszczenia
1. Edukacja           wczesnoszkolna  „Nasza Szkoła”   – cz.1A

„Nasza Szkoła”   – cz.1B

„Nasza Szkoła”   – cz.2

„Nasza Szkoła”   Matematyka cz.1

„Nasza Szkoła”   Matematyka cz.2 

Maria Lorek, Monika Zatorska

 Agata Ludwa ,Maria Lorek

 

 MEN 2016
2. Język angielski „ New English Adventure 3”  Anne Worall, Tessa Lachowski  Pearson Central Europe 680/3/2015
3. Religia „Jezus jest z nami”

PODRĘCZNIK ZAKUPUJĄ UCZNIOWIE

Elżbieta Kondrak,
Jarosław Czerkawski
 

Jedność 

 

AZ-13-01/12-KI-4/13

  

 

WYKAZ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH I EDUKACYJNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH  W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

Lp. Przedmiot Tytuł   Wydawnictwo
KLASA I
1. Edukacja           wczesnoszkolna „Elementarz odkrywców klasa I zestaw ćwiczeń z muzyką i informatyką” Nowa Era
2. Język angielski „New English Adventure 1” Pearson Central Europe
KLASA II
1. Edukacja           wczesnoszkolna „Elementarz odkrywców klasa II zestaw ćwiczeń z muzyką i informatyką” Nowa Era
2.
Język angielski
 
„New English Adventure 2” Pearson Central Europe
KLASA III
1. Edukacja           wczesnoszkolna Nasze ćwiczenia 3, zeszyt ćwiczeń Nowa Era
2. Język angielski  „New English Adventure 3” Pearson Central Europe
3. Zajęcia komputerowe NiZ z kom. ćwiczenia multimedialne. Helion