OGŁOSZENIE

  W szkole prowadzona jest zbiórka baterii i nakrętek ( cały rok) oraz kasztanów.               Dziękujemy bardzo za zainteresowanie i liczny udział uczniów w tej zbiórce.   Uczniowski Samorząd Szkolny […]

czytaj dalej

Biblioteka szkolna wraz nauczycielami klas I -III zaprasza uczniów klas I, II i III do konkursu edukacyjnego „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków”, jego celem jest budowanie nawyku codziennego czytania.  Partnerem akcji […]

czytaj dalej

Ogłoszenie Wolontariat!! We Wtorek 25 września o godz. 16.00 zapraszamy do świetlicy szkolnej  na spotkanie organizacyjne wszystkie osoby , które chciały by działać lub wspierać Wolontariat szkolny.

czytaj dalej

EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU  –  PLAN ZAJĘĆ SPORTOWYCH:  24.09.2018 – Mistrzostwa szkoły w palanta dla klas V – Kl. Va-Vb godz. 1445-1515 – Kl. Vc-Vd godz. 1530-1600 – Finał godz. 1600 […]

czytaj dalej

ZAJĘCIA SZACHOWE „Szachy są miarą intelektu” Johann Wolfgang Goethe „3 godziny matematyki = 1 godzina szachów”  Celem edukacji szkolnej jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia.  W ramach tego rozwoju […]

czytaj dalej

Insta.Ling – skuteczna nauka słówek

http://instaling.pl/login Insta.Ling to strona WWW do skutecznej nauki słówek. Obecnie Insta.Ling wspiera naukę języka angielskiego. W tym roku szkolnym 2018/2019 uczniowie Szkoły Podstawowej w Zdunach pod opieką nauczycieli języka angielskiego […]

czytaj dalej