Szachy

ZAJĘCIA SZACHOWE

„Szachy są miarą intelektu”

Johann Wolfgang Goethe

„3 godziny matematyki = 1 godzina szachów”

 Celem edukacji szkolnej jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia.  W ramach tego rozwoju zawiera się też cel główny zajęć szachowych, a mianowicie rozwijanie u ucznia indywidualnego toku myślenia. Celem jest także przygotowanie uczniów do udziału w szkolnych i międzyszkolnych rozgrywkach szachowych umożliwiając uczniowi osiągnięcie sukcesu, jak i radzenia sobie z porażką.

Celami ogólnymi zajęć szachowych jest:

 1. Nauczenie wybranych uczniów gry w szachy – poczynając od reguł gry.
 2. Kształtowanie twórczej aktywności dzieci i młodzieży, myślenia przyczynowo-skutkowego oraz umiejętności rozwiązywania problemów.
 3. Wdrażanie do systematycznej i wytrwałej pracy wraz z przestrzeganiem zasad gry „fair play”.
 4. Ćwiczenie koncentracji, pamięci i uwagi, logicznego myślenia i cierpliwości, logiki i intuicji.
 5. Zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów zarówno w zadaniach szachowych jak i w grze.
 6. Przygotowanie uczniów do udziału w zawodach na różnym szczeblu, od szkolnego zaczynając.

 Dlaczego dziecko powinno grać w szachy?

 • bo uczą logicznego i konstruktywnego myślenia,
 • bo rozwijają aktywność twórczą dziecka,
 • bo poprawiają: pamięć, koncentracje, wyobraźnie przestrzenną i podzielność uwagi,
 • bo kształtują osobowość dziecka, wyrabiają w nim pozytywne cechy: systematyczność, odpowiedzialność, pracowitość, samodyscyplinę,
 • bo uczą poszanowania rywala, wychowują, bawią, rozwijają zainteresowania,
 • i NAJWAŻNIEJSZE! Poprawiają wyniki dydaktyczne dziecka w szkole!!!

Zajęcia szachowe odbywać się będą w sali nr 28:

Klasy 1-3

 • Poniedziałek 6 godzina lekcyjna – 8 uczniów
 • Środa 5 godzina lekcyjna– 8 uczniów

Klasy 4-5

 • Wtorek 7 godzina lekcyjna– 8 uczniów

                   Klasy 6-8

 • Czwartek 8 godzina lekcyjna– 8 uczniów

Zapisy na zajęcia osobiście u M. Krupińskiego, przez dziennik elektroniczny lub u wychowawców klas podczas spotkania z rodzicami. Podczas zajęć dzieci poznawać będą podstawy i taktykę gry w szachy, a także ukierunkowywane będą na własny sposób myślenia. Mogą w nich wziąć udział uczniowie nie tylko znający grę w szachy, ale również tacy, którzy chcą się jej nauczyć i poznać jej zasady.

KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ BĘDZIE DECYDOWAĆ O NABORZE!!!!