Informacje dla rodziców

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

Dzień tygodnia

Godzina

1.       

Banasiewicz Małgorzata

wtorek

12:30-13:30

2.       

Basty Justyna

środa

11:30-12:30

3.       

Bojewska Bogumiła

czwartek

14:30-15:30

4.       

Ceglarz Aneta

czwartek

14:30-15:30

5.       

Chlebowska Agnieszka

czwartek

14:20-15:20

6.       

Ćwigoń Barbara

środa

14:30-15:30

7.       

Hejdysz Andrzej

środa

13:00-14:00

8.       

Hybsz Ilona

wtorek

14:30-15:30

9.       

Ilnicki Tomasz

czwartek

14:30-15:30

10.   

Jankowska-Grzybek Karolina

poniedziałek

12:30-13:30

11.   

Józyk Joanna

wtorek

środa

13:30-14:30

14:20-14:50

12.   

Kaczmarek Marta

wtorek

11:30-12:30

13.   

Karolak-Raś Agnieszka

czwartek

13:35-14:35

14.   

Kołodziejska Anna

środa

14:20-15:20

15.   

Kot Dominika

czwartek

10:35-11:35

16.   

Kowalewicz Arletta

wtorek

14:00-15:00

17.   

Kozupa Hanna

wtorek

środa

9:45-10:15

12:45-13:15

18.   

Krupińska Dorota

poniedziałek

13:00-14:00

19.   

Krupiński Marek

wtorek

13:30-14:30

20.   

Kryg Grzegorz

poniedziałek

wtorek

środa

7:40-8:00

7:40-8:00

7:40-8:00

21.   

Kryg Maria

wtorek

środa

piątek

7:40-8:00

7:40-8:00

7:40-8:00

22.   

ks. Andrzejczak Mariusz

czwartek

12:45-13:45

23.   

Malec Zdzisław

wtorek

14:30-15:30

24.   

Matuszczak Maria

wtorek

13:40-14:40

25.   

Miśkiewicz-Żyto Monika

środa

14:00-15:00

26.   

Piotrowska Mariola

poniedziałek

środa

czwartek

7:40-8:00

7:40-8:00

7:40-8:00

27.   

Płonka-Kaźmierczak Mirosława

poniedziałek

13:30-14:30

28.   

Robakowska Wioleta

czwartek

12:30-13:30

29.   

Skowrońska Iwona

wtorek

13:30-14:30

30.   

Smektała Magdalena

środa

12:45-13:45

31.   

Szałata Justyna

czwartek
piątek

7:30-8:00
7:30-8:00

32.   

Szczęsnowicz Dorota

wtorek

11:40-12:40

33.   

Szczuraszek Adam

wtorek

13:30-14:30

34.   

Szczuraszek Alina

poniedziałek

14:00-15:00

35.   

Wawrzynowicz Sylwia

środa

12:30-13:30

36.   

Wilk Jerzy

wtorek

14:30-15:30

37.   

Wojcieszak-Żyto Joanna

środa

15:15-16:15

38.   

Zimmermann Irma

czwartek

13:30-14:30

39.   

Żuchowska Marcelina

środa

12:30-13:30

 

 


 


Szanowni Rodzice,

Zwracam się do Państwa z informacją, że na podstawie rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 655), oraz z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 611) i z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych w 2018 r i 2019 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 615) szkoła zapewni wszystkim uczniom klas I- VIII  bezpłatne podręczniki oraz niektóre materiały ćwiczeniowe.

Informujemy, że dotacja celowa na zakup materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych wynosi dla ucznia klas IV- VIII 25zł. Kwota ta pozwala na zakup czterech zeszytów ćwiczeń. Nauczyciele przedmiotów, do których nie zostały zakupione zeszyty ćwiczeń mogą poprosić Rodziców, aby zakupili je z własnych środków finansowych. Jednak, aby dokonać takiego zakupu potrzebna jest pisemna zgoda wszystkich Rodziców danego oddziału.

Jednocześnie informuję, że zakup podręcznika do religii leży w gestii rodziców.

                                                                                                    Z poważaniem:  Dyrektor Szkoły Podstawowej  Andrzej Hejdysz