Informacje dla rodziców

Szanowni Rodzice,

Zwracam się do Państwa z informacją, że na podstawie rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 655), oraz z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 611) i z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych w 2018 r i 2019 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 615) szkoła zapewni wszystkim uczniom klas I- VIII oraz klas III gimnazjum bezpłatne podręczniki oraz niezbędne materiały ćwiczeniowe.

Jednocześnie informuję, że zakup podręcznika do religii leży w gestii rodziców.

                                                                                                    Z poważaniem:  Dyrektor Szkoły Podstawowej  Andrzej Hejdysz

29. 10.2018r. Spotkanie z Rodzicami