Ogłoszenia – stołówka

Ogłoszenie !

Od 5 września 2018r. rusza stołówka szkolna. Chętnych uczniów prosimy o zapisy w księgowości u P. Iwony Chmielarczyk.  Zasady korzystania ze stołówki oraz termin płatności zawarte są w zakładce stołówka. Prosimy o zapoznanie się z ich treścią. Istnieje możliwość skorzystania z obiadów refundowanych przez MGOPS, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 771,00 zł. . Wówczas należy złożyć stosowny wniosek z zaświadczeniem o zarobkach netto za m-c poprzedzający złożenie wniosku np. składając wniosek w sierpniu należy dołączyć zaświadczenie o dochodach netto wszystkich członków rodziny za m-c lipiec.


OGŁOSZENIA

1.Odpłatność za obiady w m-cu  czerwcu 2019 r. wynosi:

              Uczniowie         –         33,00 zł.

Pracownicy       –         66,00 zł.

N-le                  –         66,00 zł.

  1. Podane kwoty dotyczą pełnego m-ca .

3.Przypominamy, że wpłat należy dokonywać za cały m-c   z góry, nie później niż do 15-stego danego miesiąca  w kwocie jaka  jest podana w ogłoszeniu  w księgowości u P. I. Chmielarczyk  do godz. 13.00 lub na konto szkoły .

nr konta     29 8410 1026 2003 0202 0800 0001,

  1. Od 1 stycznia 2019 r. fakturę wystawiamy jako potwierdzenie wpłaty.

5.Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat.

6.W przypadku nieobecności ucznia na obiedzie ( choroba, wyjazd, itp.) należy ten fakt zgłosić nie później niż do godz.9.00 danego dnia w sekretariacie szkoły bądź u intendenta. W przeciwnym wypadku odpis z obiadu nie będzie zastosowany.

  1. W przypadku niedopełnienia zapłaty w terminie naliczamy ustawowe odsetki, a jeżeli opłata nie zostanie uiszczona do końca bieżącego m-ca uczeń zostaje wykreślony z listy osób korzystających ze stołówki.

Szanowni Państwo!

Od 2 stycznia 2017 roku zmieniają się zasady funkcjonowania stołówki szkolnej. Na stronie internetowej szkoły w zakładce stołówka znajdą Państwo aktualny jadłospis oraz wysokość opłaty za obiady w danym miesiącu. Przypominamy, że należność za obiady musi być uregulowana do 15 dnia miesiąca, którego dotyczy spożywanie obiadów. W  przeciwnym razie będziemy musieli naliczyć ustawowe odsetki za zwłokę.  Opłaty za obiady można również regulować bezpośredni na konto szkoły. W przelewie podajemy imię, nazwisko osoby wpłacającej, a w uwagach imię ucznia, m-c którego dotyczy wpłata oraz czego dotyczy wpłata np. 
Wpłacający: Kowalski Jan, w uwagach  Marysia – 54,00 zł za obiady za m-c styczeń 2017.             
Poniżej podajemy nr konta:   29 8410 1026 2003 0202 0800 0001

W przypadku niedopełnienia wpłaty, będziemy zmuszeni naliczyć odsetki. Jeżeli z jakiegoś powodu nie ma ucznia w szkole, należy ten fakt zgłosić osobiście lub telefonicznie u Pani Iwony Chmielarczyk bądź w sekretariacie szkoły wówczas możemy zastosować odpis i ewentualnie odliczyć obiad.

Istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania obiadów przez MGOPS. Wówczas należy złożyć wniosek z podaniem dochodów netto za m-c poprzedzający złożenie wniosku. Bliższych informacji udziela MGOPS.