PROGRAMOWANIE

W naszej szkole prowadzone są zajęcia pozalekcyjne z programowania dla uczniów klas młodszych. Celem tych zajęć jest rozwijanie u dzieci logicznego, algorytmicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów oraz szukanie różnych rozwiązań, analizowanie ich i wybieranie tych najbardziej optymalnych. Wszystko na poziomie dostosowanym do wieku uczniów.
Na zajęciach organizowane są odpowiednie tematyczne zabawy w klasie, wykonywane są zadania w różnych aplikacjach internetowych jako wstęp do programowania, programujemy również roboty Photon, a na dalszym etapie rozwiązujemy zadania i tworzymy małe projekty na komputerze, głównie na platformie scratch.mit.edu.