10 września 2019r.- spotkanie z Rodzicami

Szanowni Rodzice,

w dniu 10 września br. odbędzie się pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie  z rodzicami, na które serdecznie zapraszam. Podczas spotkań wychowawcy poszczególnych zespołów klasowych omówią z wami sprawy organizacyjne, poinformują o zmianach w statucie szkoły, zostanie dokonany wybór trójek klasowych w głosowaniu tajnym. Bardzo proszę o udział wszystkich rodziców w tych spotkaniach.

Porządek spotkań:

  • 1600 – klasy I – III,
  • 1630 – klasy IV – VIII.

Z wyrazami szacunku:  A. Hejdysz – dyr. szkoły