Dzień pamięci o przodkach

Pamięć o przodkach jest ważna w kształtowaniu naszej tożsamości, przynależności. To kim jesteśmy, w dużej mierze zawdzięczamy naszym przodkom, kulturze i tradycji wyniesionej z domu rodzinnego i najbliższego otoczenia. Do zadań nauczycieli należy uświadamianie dzieciom, jak ważne i cenne jest poznawanie i przejmowanie wartości tkwiących w kulturze otoczenia człowieka. Dlatego jak co roku o tej porze, czyli 25.10.2019  klasy I – III obchodziły Dzień poświęcony pamięci przodków. Klasy III w ramach tego dnia odbyły lekcję muzealną poświęconą 80 ROCZNICY  WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ. Spotkanie przygotowała Pani Łucja Długiewicz – Paszek. Uczniowie  „W hołdzie poległym”  udali się na wycieczkę do miejsc pamięci narodowej. Złożyli kwiaty i zapalili znicze  tym, którzy zasłużyli się Polsce lub w jej obronie zginęli. W klasach dzieci  wykonały plakat antywojenny: Niech zawsze będzie pokój!

Klasy II w tym dniu poznawały własny region, legendy. Przygotowały w grupach plakat reklamujący własną miejscowość lub region. Swój udział w tym ważnym dniu miały również klasy I. Tematyka ich zajęć przebiegała pod tytułem „Polska naszym domem”. Uczniowie poznali wiersz W. Bełzy „Katechizm polskiego dziecka”.  Wykonali pracę plastyczną „Moja mapa Polski”. Bardzo dziękujemy pani Łucji za ciekawą lekcję historii .W ramach podziękowań uczniowie podarowali kwiaty i laurkę. Plan działań tego dnia opracowały p. M. Banasiewicz i p. M. Smektała.