UKS IPMLUS Zduny w programie „Klub” na rok 2019

Zdunowski Klub jako jedyny z powiatu krotoszyńskiego zakwalifikował się do IV edycji rządowego programu MSiT w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

Program „Klub” wspierając kluby sportowe – podmioty funkcjonujące na poziomie najbliższym obywatelowi – przyczynia się do budowy kapitału społecznego, tworząc propozycje aktywnego spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy zajęć sportowych nabywają wiele kluczowych dla ich rozwoju kompetencji, takich jak umiejętność pracy w grupie, wytrwałość czy pracowitość. Zwiększona dostępność oferty sportowej może przyczynić się również do ograniczenia niekorzystnych zjawisk społecznych (agresja, przemoc itd.). Ponadto, poprzez promocję regularnego udziału w treningach sportowych, Program „Klub” wspiera rozwój kapitału ludzkiego, działając na rzecz poprawy stanu zdrowia społeczeństwa, promocji regularnego podejmowania aktywności fizycznej. Celem programu jest dofinansowanie działalności prowadzonej przez podmioty funkcjonujące w lokalnych środowiskach sportowych .

         W Zdunach UKS IMPULS w ramach programu realizuje zajęcia z tenisa stołowego. Zajęcia prowadzone przez instruktora Eugeniusz Koczorowskiego odbywają się trzy razy w tygodniu. W trakcie trwania treningów uczestnicy doskonalą umiejętności techniczne i taktyczne w zakresie techniki wykonania podstawowych uderzeń (półwoleje z forhendu i bekhendu, topspina, przebicia piłki, wykonania serwu i poruszania się przy stole). W treningu wykorzystywano robota treningowego, stoły do tenisa stołowego, skakanki, trenażer do nauki wykonania serwu i topspina. Uczestnicy w zauważalny sposób podnieśli swoje umiejętności techniczne i taktyczne oraz poziom sprawności fizycznej. Zdobyte umiejętności mogli weryfikować podczas udziału w rozgrywkach sportowych na terenie gminy, powiatu, okręgu i województwa. Zakupiony w programie sprzęt tzn. profesjonalny stół, trenażer, rakiety i piłeczki, pozwoliły uatrakcyjnić prowadzone zajęcia i przyczyniły się do wzrostu efektywności i umiejętności uczestników. Udział w treningach i zawodach dostarcza uczestnikom wiele radości i pozytywnych emocji.

Mamy nadzieje, że w naszym mieście  ujawnią się kolejne sportowe talenty!

Prezes UKS:   Alina Wilk