Pomagamy, bo ochotę na to mamy !

Szkolne Koło Wolontariatu zorganizowało  zbiórkę gier ,zabawek oraz książek dla dzieci, które mieszkają na terenie Zdun w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Wszystkim darczyńcom, którzy zdecydowali się podzielić z dziećmi i ich rodzinami tym, co posiadają składamy serdeczne podziękowania.