Ginące zawody – Zdun

Uczniowie klas siódmych realizowali na platformie E- Twinnig projekt „Ginące zawody”. Projekt realizowali na lekcjach doradztwa zawodowego. Każda klasa zbierała inne materiały. Część uczniów zajęła sie wykonaniem gazetki szkolnej przybliżającej innym zawód zduna. Kolejna grupa podczas zajęć próbowała poszukać informacji na temat tego, gdzie w dzisiejszych czasach można spotkać zduna.

Ostatniej grupie uczniów udało sie uczestniczyć w wycieczce zawodoznawczej do prawdziwego muzeum kafla. Uczniowie mogli podziwiać zbiory prawdziwego zduna, który w miejscowej kaflarni przepracował ponad 40 lat. Uczniowie zapoznali się z historią pieca kaflowego, mogli dotknąć i podziwiać prawdziwe narzędzia zduna. Mogli również zobaczyć jak funkcjonowały pierwsze piece, pierwsze ogrzewanie podłogowe. Dowiedzieli sie również komu budowano piece, jak nazywała sie substancja do wyklejania pieca. Pytaniom nie było końca. To bardzo dziwny zbieg okoliczności, że mieszkamy w Zdunach, w których funkcjonowała jeszcze do niedawna kaflarnia. Jednak nazwa miasta nie ma nic wspólnego z zawodem zduna. Uczniowie mogli również zapoznać się z innymi ginącymi zawodami np. rymarz, introligator, zielarz itp.