OD 12 marca 2020 zawieszenie ZAJĘĆ

OGŁOSZENIE DYREKTORA SZKOŁY !!!

W związku z decyzją Premiera RP i Ministra Edukacji Narodowej od 12 marca br. zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno –wychowawcze. W dniu 12 i 13 marca br. szkoła zorganizuje dla uczniów nie mających możliwości pozostania w domach zajęcia opiekuńcze. Po tych 2 dniach rodzice powinni zorganizować opiekę dla swoich dzieci pozostających w domu, ponieważ od 16 marca br. szkoła będzie całkowicie zamknięta do 25 marca 2020 r.

Działanie powyższe ma na celu zapobieżenie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Uczniowie powinni w tym czasie ograniczyć wszelkie kontakty z osobami z zewnątrz. Nie należy tego czasu traktować jak ferii – czasu aktywnego wypoczynku. Nauczyciele za pomocą e-dziennika przekażą uczniom poszczególnych klas zadania, które uczniowie samodzielnie mogą realizować podczas nieobecności w szkole.

Dyrektor Szkoły: Andrzej Hejdysz