Szkoła Podstawowa w Zdunach otrzymała 10 laptopów zakupionych przez Gminę Zduny

       Pieniądze na zakup laptopów pochodzą ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

       Urządzenia zostaną wykorzystane do zdalnego nauczania, które obecnie jest obowiązującą formą nauczania w całej Polsce z uwagi na epidemię koronawirusa.

      W skład zestawu dla ucznia wchodzi laptop z oprogramowaniem i akcesoria (torba, myszka USB, głośniki i mikrofon).

     Sprzęt został rozdysponowany wśród uczniów, zgodnie z zapotrzebowaniem.