WRACAMY, NARESZCIE WRACAMY…….

Po dłuższej przerwie, udało nam się nareszcie wrócić – częściowo na zajęcia w szkole.

Od 18.05.2020 r. rozpoczęły się zajęcia rewalidacyjne dla dzieci objętych tą formą działań. Wszystko oczywiście z zachowaniem środków ostrożności. Zakładamy przyłbice, rękawiczki, dezynfekcja i do działania.

Wszystkie zajęcia odbywają się w odrębnych pomieszczeniach, to co trzeba dezynfekujemy. Choć w dziwnych okolicznościach możemy spotkać się z naszymi nauczycielami.  Bardzo mocno tęsknimy za koleżankami i kolegami, fajnie było by się spotkać, pobawić, porozmawiać. W domu o wiele trudniej przygotowywać się do zajęć.

25.05. 2020 r. ofertę zajęć szkolnych rozszerzamy o zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej, uruchamiamy też stołówkę. Świetlica szkolna czynna będzie w godz. od 7.30 do 15.00

W tym samym terminie zgodnie z zaleceniem MEN rozpoczną się konsultacje dla młodzieży klas VIII z przedmiotów objętych egzaminami. Podczas tych zajęć będzie można zapytać o sprawy niejasne, wyjaśnić problemy, nadrobić zaległości.

W dalszej kolejności od 01.06.2020 r. rozpoczną się konsultacje dla pozostałych uczniów, oczywiście po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu nauczycielowi uczącemu danego przedmiotu.

            Zostanie stworzony grafik konsultacji z zachowaniem zasad opracowanych przez GIS.

D o  z o b a cz e n i a   w  s z k o l e …