„zdalna Szkoła +…”

        

   

To już kolejny raz Gmina Zduny zrealizowała projekt dofinansowany

z Funduszy Europejskich. Projektem grantowym drugiej edycji „zdalna Szkoła  + „w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” – objętych zostało 19 uczniów. Celem projektu jest wsparcie uczniów i nauczycieli poprzez wyrównywanie szans w dostępie do sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskich wyniosło 75 000,00 PLN w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”. Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

         Dziękujemy władzom naszej Gminy za operatywność i zrozumienie naszych potrzeb. Pozyskany sprzęt ułatwi działanie wielu uczniom w okresie zdalnego nauczania. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym będziemy go już wykorzystywać w szkole.