BEZPIECZNA DROGA DO I ZE SZKOŁY- SPOTKANIE Z POLICJANTEM

 

           4 września 2020 roku  uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w spotkaniu z panem policjantem – Pawłem Tkacz. Tematem spotkania było „Bezpieczeństwo na drodze”. Funkcjonariusz przypomniał zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, wskazał różnicę dróg wiejskich i miejskich, zachęcił do wyposażenia ubiorów i plecaków w elementy odblaskowe, przestrzegał również najmłodszych przed zabawami w pobliżu jezdni. Dzieci aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, zadawali wiele pytań, wykazali się dobrą znajomością znaków drogowych i zasad przechodzenia przez ulicę. Takie spotkania odbywają się w naszej szkole od wielu lat i przynoszą dobre efekty.