„DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU” w I c.

        Zajęcia odbyły się pod hasłem:” Jesteśmy kulturalni i szanujemy innych”. W ramach w/w akcji dzieci przypomniały zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Oglądały kreskówki „3…2…1….Uzależnienie”cz.1 i cz.2, uświadamiające zagrożenia płynące z nieprawidłowego korzystania z Internetu.  Podnieśli poziom wiedzy na temat zagrożeń internetowych, szczególnie dotyczących ochrony prywatności, konieczności czytania i respektowania regulaminów, kultury słowa, szacunku wobec innych oraz konieczności informowania o niepokojących zdarzeniach. Zrealizowane zajęcia przyczyniły się do wzrostu wiedzy uczniów.