Zakończenie projektu edukacyjnego.

 W roku szkolnym 2023/24 uczniowie klasy 2b uczestniczyli w projekcie edukacyjnym pt. „Ciekawscy drugoklasiści. Ile wiedzy zmieści się w głowie?” Projekt ten był realizowany w ramach programu Uniwersytet Dzieci w Klasie pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie: – rozwinęli kompetencje społeczne – kształtowali umiejętność logicznego myślenia, analizowania i rozwiązywania problemów – wzmocnili swoją naturalną ciekawość. Tematy zajęć były różnorodne i ciekawe. Były to min: Jak mówić nie? Czy pamięć mózgu jest nieograniczona? Dlaczego możemy rozmawiać przez telefon? Jak odczytywać temperaturę? Jak bezpiecznie korzystać z prądu? Dlaczego warto czytać książki? Dlaczego czuję, widzę i słyszę? Każdy z uczestników otrzymał imienny indeks, w którym zamieszczał rysunkowe notatki z zajęć. Zaliczeniem projektu była weryfikacja notatek i otrzymanie specjalnej naklejki. W nagrodę za udział oraz wytrwałość w realizacji każdy uczeń otrzymał imienny dyplom oraz małą niespodziankę. Otrzymaliśmy również dyplom klasowy który z dumą dzieci powiesiły w widocznym miejscu. Oprac. Justyna Basty

#uniwersytetdzieci