LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

Laboratoria przyszłości na dobre zagościły się już w przestrzeni szkolnej. Sprzęt mamy już oznaczony naklejkami, przy wejściu do szkoły znajduje się tablica informująca. W minionym roku szkolnym jeszcze większa liczba uczniów i nauczycieli wycinała, kleiła, drukowała, programowała, nagrywała, gotowała, piekła, konstruowała itp. przy wsparciu sprzętu pozyskanego w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Wszystkie działania na bieżąco można było śledzić na szkolnym FB i stronie szkoły. A to jeszcze kilka wspominkowych zdjęć potwierdzających pracę uczniów.