Wizyta świetlicy w DPS w Baszkowie

Wychowankowie świetlicy szkolnej wraz z panią M. Płonką i J. Basty udali się na występy artystyczne do DPS w Baszkowie. Dzieci wraz z opiekunami dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej przygotowały występ, składając im życzenia z okazji Dnia Babci i Dziadka. Nie zabrakło miłych słów, piosenek i upominków. Na zakończenie spotkania dzieci zaśpiewały dla wzruszonych seniorów sto lat. Wspólnie spędzony czas przyniósł starszym ludziom, ale też dzieciom wiele satysfakcji. Dzieci mogły okazać seniorom szacunek oraz wyrazić, że są dla nich ważni – podkreślają wychowawczynie małych artystów.