Finał XVII Olimpiady Wiedzy o Ziemi Zdunowskiej

6 lutego w kawiarni Retro odbył się finał XVII Olimpiady Wiedzy o Ziemi Zdunowskiej pod patronatem Przewodniczącej Rady Miejskiej w Zdunach Pani Danuty Kułagi. Do tegorocznej edycji przystąpiło 24 uczniów z klas V i VI. Test eliminacyjny wyłonił sześciu finalistów. Ich pierwszym zadaniem było wykonanie plakatu z okazji 100 rocznicy Powstania Wielkopolskiego na Ziemi Zdunowskiej. To zadanie na maksymalną liczbę punktów wykonały dwie uczennice: Antonina Jankowska i Jagoda Grzegorzewska. Kolejnym etapem był finał. Tutaj uczniowie musieli wykazać się głównie wiedzą historyczną oraz znajomością topografii miasta. Po wykonaniu wszystkich zadań przez uczestników, jury pod przewodnictwem dyrektora szkoły Pana Andrzeja Hejdysza podliczyło punkty i ogłosiło wyniki:

I miejsce – Amelia Ratajek (z klasy VIb)

II miejsce – Jagoda Grzegorzewska (z klasy VIa)

III miejsce – Jakub Brdys (z klasy Vc)

Kolejne miejsca zajęli: Lucjan Kułaga (kl. VIa), Jakub Markowski (kl. VIb) i Antonina Jankowska (kl. Vd).

Wszyscy finaliści otrzymali nagrody ufundowane przez Przewodniczącą Rady Miejskiej, a także Dyrektor Zdunowskiego Ośrodka Kultury – Panią Jolantę Szymanowską. Konkurs, jak co roku, przygotowali i zorganizowali nauczyciele Maria i Grzegorz Krygowie we współpracy ze Zdunowskim Ośrodkiem Kultury.