Świetlica na lodowisku w Ostrowie Wlkp.

W sobotę 16 lutego 2019 r.,  grupa dzieci ze świetlicy szkolnej,  wybrała się na lodowisko do pobliskiego Ostrowa Wlkp. Celem wyjazdu było:

  • wszechstronne doskonalenie sprawności fizycznej;
  • propagowanie łyżwiarstwa jako formy aktywnego spędzania czasu wolnego;
  • nauka i doskonalenie indywidualnych umiejętności jazdy na łyżwach poprzez gry, zabawy oraz ćwiczenia;
  • rozwijanie indywidualnych zainteresowań i zamiłowań;
  • pokonywanie własnych słabości i lęków; rozwijanie wytrwałości w dążeniu do celu;
  • utrwalenie właściwych postaw opartych na współpracy w grupie i szacunku dla partnera czy przeciwnika;
  • utrwalenie podstawowych zasad bezpieczeństwa obowiązujących na lodowisku.

Dzieci aktywnie uczestniczyły w realizacji programu. Można było obserwować wzloty i upadki nowicjuszy i zaawansowanych łyżwiarzy. Niektórzy wjeżdżali na taflę odważnie, a inni robili to trzymając się bandy, lub przy pomocy pingwinka. Zawsze towarzyszył wszystkim uśmiech. Zabawa na lodowisku jest też zachętą do aktywnego spędzania czasu wolnego. Po takim wyjeździe apetyty na aktywność fizyczną na pewno będą większe.