Spotkanie z Rodzicami – 16 maja 2019r.

Zduny, 13 maja 2019 r.

Szanowni Rodzice,

w dniu 16 maja br. odbędzie się spotkanie z rodzicami. Nauczyciele wychowawcy, nauczyciele poszczególnych przedmiotów przekażą Państwu informacje o postępach w nauce oraz zachowaniu. Przekazana zostanie również informacja o ewentualnych zagrożeniach oceną niedostateczną na koniec roku. W związku z powyższym bardzo proszę o udział w  tych spotkaniach.

Porządek spotkań:

  • 1600 – klasy I – III,
  • 1630 – klasy IV – VI,
  • 1700 – klasy VII i VIII oraz III gimnazjum.

Z wyrazami szacunku:   Hejdysz – dyr. szkoły