HAPPENING EKOLOGICZNY


6 czerwca punktualnie o godzinie 9.00 na krotoszyńskim rynku rozpoczął się Happening Ekologiczny z udziałem dzieci z przedszkoli oraz szkół podstawowych, nasza szkoła również wzięła w nim udział – klasa II c i IV d.  Happening miał  zachęcić do postawy proekologicznej wśród dzieci i młodzieży, promować kreatywne myślenie o ekologii i motywować do działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Zadaniem uczestników happeningu było zbudowanie „Śmieiowego potwora” dowolną techniką, z wykorzystaniem materiałów plastycznych, materiałów pochodzenia naturalnego, podlegających recyclingowi oraz ogólnie dostępnych surowców wtórnych. Każda szkoła prezentowała również transparenty z hasłami o tematyce ekologicznej. Zorganizowane były gry i zabawy oraz konkursy np.  jazda na energorowerze – rowerze stacjonarnym, wytwarzającym prąd. Wszystkie atrakcje przygotowano tak, aby łączyły rozrywkę z edukacją ekologiczną.  Na zakończenie panie wzięły swoich wychowanków na pyszne lody.