Samorządy klasowe – gimnazjum

Klasa III a       Kalak Aleksandra – przew.

                        Kruszyk Arkadiusz – z-ca

                       Łuczak Ksawery- skarbnik

Klasa III b      Nowacka Agata- przew.

                       Baranowska  Barbara- z-ca

                       Małgorzata Antczak- skarbnik

Klasa III c       Mroczek Nadia- przew.

                       Podlasz Wiktoria- z-ca

                       Mazik Aleksandra –skarbnik