PROJEKT SZKOLNY KLUB SPORTOWY- EDYCJA 2018

PROJEKT  SZKOLNY  KLUB  SPORTOWY- EDYCJA 2018

Od stycznia 2018 roku nasza szkoła przystąpiła do II edycji programu Szkolny Klub Sportowy

Program „Szkolny Klub Sportowy”  jest działaniem  skierowanym do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów bez względu na płeć oraz sprawność fizyczną.  Program ma na celu umożliwienie uczniom podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w naszej szkole.

Program stanowi narzędzie stymulowania, podejmowania aktywności fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym, nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym.

Cele programu:

– stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie

– poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym  profilaktyka nadwagi i otyłości

– promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży

– tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i  młodzieży

– promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzież

Program realizowany jest w czterech grupach ćwiczebnych. Każda grupa odbywa zajęcia dwa razy w tygodniu po 60 min.

I grupa   poniedziałek   14.30 – 15.30
środa               14.30 – 15.30
gry zespołowe kl. . IV-VII dz i chł.
prowadzący – Włodzimierz Malec
II grupa   poniedziałek        14.30 – 15.30
czwartek               14.30 – 15.30
zajęcia ogólnorozwojowe  kl. . IV dz
prowadząca – Barbara Ćwigoń

III grupa   środa          14.30 – 15.30
czwartek    14.30 – 15.30
piłka siatkowa kl.  II Gimnazjum dz
prowadząca – Natalia Rabczewska

IV grupa   poniedziałek   15.30 – 16.30
piątek               14.30 – 15.30
gry zespołowe kl. . II i III Gimnazjum chł.
prowadzący – Damian Otworowski