BIP

Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Zdunach

Szkoła Podstawowa w Zdunach
ul. Łacnowa 26
63-760 Zduny
tel. 62 721 55 13,  fax. 62 721 57 71
e-mail: sekretariat@spzduny.pl
www: www.spzduny.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE: Roboty malarskie w Szkole Podstawowej w Zdunach
10.06.2019r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
15.05.2019r. Zapytanie ofertowe
15.05.2019r. Przedmiar robót
15.05.2019r. Kryteria i sposób oceny ofert
Sprawozdania finansowe za 2018r.
7.05.2019r. Sprawozdania finansowe za 2018r.
16.11.2018r. –  Zamówienie – artykuły spożywcze
16.11.2018r. Zapytanie ofertowe – mięso i wędliny 2018
16.11.2018r. Zapytanie ofertowe – produkty spożywcze i nabiał 2018
16.11.2018r. Zapytanie ofertowe – warzywa i owoce 2018
16.11.2018r. Zapytanie ofertowe -mrożonki 2018
3.12.2018r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

5.06.2018r. –  Roboty malarskie w Szkole Podstawowej w Zdunach                  
5.06.2018r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty malarskie w Szkole Podstawowej w Zdunach
5.06.2018r. Kosztorys
5.06.2018r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
5.06.2018r. Załącznik nr 1
5.06.2018r. Załącznik nr 2
5.06.2018r. Załącznik nr 3
5.06.2018r. Załącznik nr 4
5.06.2018r. Załącznik nr 5
5.06.2018r. Załącznik nr 6
5.06.2018r. Załącznik nr 7
5.06.2018r. Załącznik nr 8
5.06.2018r. Załącznik nr 9
20.06.2018r. Ogłoszenie o otwarciu ofert
26.06.2018r. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
26.06.2018r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

19.02.2018r. – Plan finansowy na rok 2018  Szkoły Podstawowej w Zdunach
19.02.2018r.

 Plan finansowy na rok 2018 Szkoły Podstawowej w Zdunach
06.03.2018r.

Zmiana planu  finansowego na rok  2018 Szkoły Podstawowej w Zdunach

12.01.2018r.  – Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista ds. kadrowo-płacowych w Szkole Podstawowej w Zdunach
12.01.2018r.

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista ds. kadrowo-płacowych w Szkole Podstawowej w Zdunach
26.01.2018r.

Protokół nr 1/2018 z dnia 26 stycznia 2018r. z posiedzenia komisji ds. naboru  na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista ds. kadrowo-płacowych w Szkole Podstawowej w Zdunach
2.02.2018r.

Informacja Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zdunach w sprawie ogłoszenia wyniku naboru na stanowisko urzędnicze  specjalista ds. kadrowo-płacowych w Szkole Podstawowej w Zdunach