BIP

Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Zdunach

Koordynatorem do spraw dostępności jest: Lidia Kurzawa,  adres: ul. Łacnowa 26, 63-760 Zduny,tel. 62 7215-513, email: sp.sekretariat@spzduny.pl
Inspektor Danych Osobowych: Łukasz Rabenda, tel: 608 677 636, bhp@krotoszyn.net.pl
  Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Szkoła Podstawowa w Zdunach
ul. Łacnowa 26
63-760 Zduny
tel. 62 721 55 13,  fax. 62 721 57 71
e-mail: sekretariat@spzduny.pl
www: www.spzduny.pl
Dostawy produktów spożywczych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej  w Zdunach w roku kalendarzowym 2022
23.11.2021r.

Zapytanie ofertowe – na dostawę warzyw i owoców w roku 2022

23.11.2021r. Zapytanie ofertowe – na dostawę mięsa i wędlin w roku 2022
23.11.2021r. Zapytanie ofertowe – na dostawę produktów spożywczych mrożonych w roku 2022
23.11.2021r.

Zapytanie ofertowe – dostawę produktów spożywczych i nabiału do stołówki w w roku 2022

Protokół nr 1/2020 w sprawie ogłoszenia wyniku naboru na stanowisko urzędnicze specjalista ds. kadrowo-płacowych (na czas zastępstwa nieobecnego pracownika)
09.09.2020r. Protokół nr 1/2020 w sprawie ogłoszenia wyniku naboru na stanowisko urzędnicze specjalista ds. kadrowo-płacowych (na czas zastępstwa nieobecnego pracownika)
Sprawozdania finansowe za 2019r.
26. 05. 2020r. Sprawozdania finansowe za 2019r.
Dostawy produktów spożywczych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej  w Zdunach w roku kalendarzowym 2020
13. 12. 2019r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – na dostawę mięsa i wędlin w roku  2020
11. 12. 2019r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – na dostawę produktów spożywczych i nabiału w roku  2020
11. 12. 2019r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – na dostawę warzyw i owoców w roku  2020
11. 12. 2019r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – na dostawę produktów spożywczych mrożonych w roku  2020
25.11.2019r. Wyjaśnienie –  dotyczy zmiany pełnych nazw niektórych artykułów spożywczych w formularzu cenowym w zapytaniu  ofertowym na dostawę produktów spożywczych i nabiału
25.11.2019r. Zapytanie ofertowe – na dostawę produktów spożywczych i nabiału w roku  2020
25.11.2019r. Zapytanie ofertowe – na dostawę mięsa i wędlin w roku 2020
25.11.2019r. Zapytanie ofertowe – na dostawę produktów spożywczych mrożonych w roku 2020
25.11.2019r. Zapytanie ofertowe – na dostawę warzyw i owoców w roku 2020
ZAPYTANIE OFERTOWE: Roboty malarskie w Szkole Podstawowej w Zdunach
10.06.2019r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
15.05.2019r. Zapytanie ofertowe
15.05.2019r. Przedmiar robót
15.05.2019r. Kryteria i sposób oceny ofert
Sprawozdania finansowe za 2018r.
7.05.2019r. Sprawozdania finansowe za 2018r.
16.11.2018r. –  Zamówienie – artykuły spożywcze
16.11.2018r. Zapytanie ofertowe – mięso i wędliny 2018
16.11.2018r. Zapytanie ofertowe – produkty spożywcze i nabiał 2018
16.11.2018r. Zapytanie ofertowe – warzywa i owoce 2018
16.11.2018r. Zapytanie ofertowe -mrożonki 2018
3.12.2018r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
5.06.2018r. –  Roboty malarskie w Szkole Podstawowej w Zdunach   
5.06.2018r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty malarskie w Szkole Podstawowej w Zdunach
5.06.2018r. Kosztorys
5.06.2018r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
5.06.2018r. Załącznik nr 1
5.06.2018r. Załącznik nr 2
5.06.2018r. Załącznik nr 3
5.06.2018r. Załącznik nr 4
5.06.2018r. Załącznik nr 5
5.06.2018r. Załącznik nr 6
5.06.2018r. Załącznik nr 7
5.06.2018r. Załącznik nr 8
5.06.2018r. Załącznik nr 9
20.06.2018r Ogłoszenie o otwarciu ofert
26.06.2018r OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
26.06.2018r Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
19.02.2018r. – Plan finansowy na rok 2018  Szkoły Podstawowej w Zdunach
19.02.2018r. Plan finansowy na rok 2018 Szkoły Podstawowej w Zdunach
06.03.2018r. Zmiana planu  finansowego na rok  2018 Szkoły Podstawowej w Zdunach
12.01.2018r.  – Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista ds. kadrowo-płacowych w Szkole Podstawowej w Zdunach
12.01.2018r. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista ds. kadrowo-płacowych w Szkole Podstawowej w Zdunach
26.01.2018r. Protokół nr 1/2018 z dnia 26 stycznia 2018r. z posiedzenia komisji ds. naboru  na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista ds. kadrowo-płacowych w Szkole Podstawowej w Zdunach
2.02.2018r. Informacja Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zdunach w sprawie ogłoszenia wyniku naboru na stanowisko urzędnicze  specjalista ds. kadrowo-płacowych w Szkole Podstawowej w Zdunach