PLAN ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do udziału w  pozalekcyjnych zajęciach sportowych.

Poniżej przedstawiamy terminy poszczególnych zajęć:

BARBARA ĆWIGOŃ 

CZWARTEK

14.30-15.15 zajęcia LA

15.20-16.20 SKS

PIĄTEK

14.30-16.00 zajęcia LA

16.00-17.00 SKS

 ANETA CEGLARZ 

PONIEDZIAŁEK

14.30-15.30 SKS

CZWARTEK

14.30-15.30 SKS

WŁODZIMIERZ MALEC

PONIEDZIAŁEK

15.30-17.00 UKS „START” piłka nożna

WTOREK

14.30-16.00 zajęcia LA

ŚRODA

14.30-15.15 zajęcia LA 

15.30-17.00 UKS „START” piłka nożna

TOMASZ ILNICKI

WTOREK

14.30-15.30 SKS

ŚRODA

14.30-15.30 SKS

Zajęcia lekkoatletyczne to rozwijanie cech motorycznych oraz przygotowanie dzieci do lekkoatletycznych zawodów sportowych.

SKS to gry i zabawy w formie rekreacyjnej.

Na zajęciach UKS ” START” podnosimy umiejętności piłkarskie dzieci przygotowując ich do turniejów piłkarskich.