Programowanie dla trzecioklasistów

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie klas III mogą uczęszczać na zajęcia pozalekcyjne  z podstaw programowania w języku Scratch  i Baltie.

Cele tych zajęć to:

– rozwijanie u dzieci logicznego, algorytmicznego myślenia, intuicji, wyobraźni i wnioskowania,

– rozwijanie zadaniowego podejścia do stawianych problemów,

– szukanie różnych rozwiązań, analizowanie ich i wybieranie tych najbardziej optymalnych,

– rozwijanie umiejętności poruszania się w środowisku języka Scratch i Baltie.

 

Zajęcia prowadzone są w 2 grupach, we wtorki i w piątki.