WARSZTATY CHEMICZNE w laboratorium Metodyki Nauczania Chemii Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego

Siódmoklasiści naszej szkoły brali udział w zajęciach laboratoryjnych z chemii, odbywających się w laboratorium Metodyki Nauczania Chemii Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Uczniowie pod opieką pracowników naukowo-dydaktycznych samodzielnie wykonywali doświadczenia, zgodnie z instrukcją zawartą w karcie pracy. Zajęcia te na pewno pozwoliły lepiej zrozumieć procesy chemiczne oraz rozbudzić zainteresowania uczniów w tej dziedzinie.